Achternaamswijziging

Uw achternaam staat voor de familie bij wie u hoort. Wilt u uw achternaam of de achternaam van uw kind laten wijzigen? Dit kan onder strenge voorwaarden. Justis, de screeningsautoriteit, behandelt verzoeken tot achternaamswijziging namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Wanneer kunt u een aanvraag doen voor een achternaamswijziging?
U kunt alleen een aanvraag voor achternaamswijziging indienen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft. De aanvraag kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Verder moet uw situatie met betrekking tot de achternaamswijziging vallen onder één van de codes die worden gesteld. Bij de aanvraag mag er slechts één code worden ingevuld. Is er op uw situatie geen code van toepassing? Dan is achternaamswijziging niet mogelijk.

Codes
De gestelde codes staan voor situaties die het mogelijk maken om uw achternaam te wijzigen. De drie hoofdcategorieën zijn A, B en C. In iedere categorie bestaan er subcategorieën (codes) waarin uw situatie kan vallen. De drie hoofdcategorieën zijn:

  • Categorie A: De achternaam van een minderjarige wijzigen

Een voorbeeld van een optie binnen categorie A is het volgende. Indien u de naam van uw kind wil wijzigen in de achternaam van een ouder of verzorger, dan vult u de code A1 in. De naam van het kind kan worden gewijzigd in de naam van de andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na een ontbinding van het huwelijk of verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving, of in de naam van de partner van de ouder, als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt of in de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt.

  • Categorie B: De achternaam van een meerderjarige wijzigen

Een voorbeeld van een optie binnen categorie B is het volgende. Indien u meerderjarig bent, kunt u uw eigen achternaam veranderen in die van uw andere ouder. Dat is mogelijk als u, na de ontbinding van het huwelijk of een verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving van uw ouders, voordat u 18 jaar werd, enige tijd door deze ouder bent verzorgd en opgevoed (B1). U kunt ook de naam van een pleegouder of van de partner van uw ouder vragen. Deze moet u, voordat u 18 jaar werd, enige tijd hebben verzorgd en opgevoed.

  • Categorie C: Vanwege de lichamelijke of geestelijke gezondheid de achternaam wijzigen (psychische hinder)

Wilt u vanwege psychische hinder een aanvraag om naamswijziging indienen? Dan valt uw situatie onder categorie C1.

Valt uw situatie binnen één van de codes? Dan wordt uw aanvraag behandeld. In beginsel krijgt u uiterlijk binnen 20 weken een beslissing op uw aanvraag. Meer informatie over achternaamswijziging kunt u vinden in de Brochure Naamswijziging op www.justis.nl.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor achternaamswijziging? Schroom dan niet om op spreekuur te komen bij Rechtswinkel Eindhoven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtswinkeleindhoven.org.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners