Afspraken voor samenwoners – door Isabel Verburg

Het is in uw belang om voorafgaand aan het samenwonen gezamenlijk afspraken te maken. Hiermee kunt u namelijk uw eigen belangen beschermen bij een eventuele breuk en bij eventuele andere complicaties. De wet kent enkele manieren om afspraken te maken omtrent het samenwonen. In dit artikel worden drie verschillende vormen nader toegelicht.

Samenlevingsovereenkomst
De samenlevingsovereenkomst is de meest informele vorm van het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken, omdat deze overeenkomst door uzelf of door een notaris kan worden opgesteld. In een dergelijke overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de kosten voor het huishouden, de meubels, de auto of de woning. Het is vooral van groot belang om afspraken te maken over de kosten tijdens en na het samenwonen. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over hoe de kosten voor het huishouden worden verdeeld. Tevens kan bijvoorbeeld worden vastgelegd van wie welke meubels en van wie de huisdieren zijn. Afspraken die gemaakt kunnen worden inzake de situatie na het samenwonen, zijn bijvoorbeeld wie welke spullen mee mag nemen en wie de woning behoudt. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken omtrent partner- en kinderalimentatie, ouderdomspensioenen en een ouderschapsplan.

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap lijkt veel op het huwelijk, maar wordt in de praktijk als minder formeel gezien dan het huwelijk. Bij het geregistreerd partnerschap worden verdergaande afspraken gemaakt dan bij de samenlevingsovereenkomst. In de wet zijn veel afspraken in het kader van een geregistreerd partnerschap al vastgelegd, hetgeen betekent dat indien de afspraken niet vooraf zijn vastgelegd, de contractspartijen terug kunnen vallen op de wet. Zo staat in de wet dat alle bezittingen en eventuele schulden die tijdens het partnerschap zijn ontstaan, van beide partijen zijn. Tevens is in de wet vastgelegd dat bij de geboorte van een kind tijdens het partnerschap, er automatisch ouderlijk gezag is. Het geregistreerd partnerschap kan worden afgesloten bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Huwelijk
Wanneer u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, was er tot 1 januari 2018 sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat zowel bestaande als toekomstige bezittingen en schulden aan beide personen toekomen. Vanaf 1 januari 2018 is er automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor slechts gemeenschappelijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk en bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk verkregen zijn, aan beide echtgenoten toekomen.

Indien u wel huwelijkse voorwaarden maakt, kunt u zelf afspreken hoe uw bezittingen en schulden verdeeld zullen worden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de koude uitsluiting, in dat geval worden de bezittingen en schulden volledig apart gehouden. Ook kunt u ervoor kiezen om alsnog in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, zoals voor 1 januari 2018 het uitgangspunt was.

Een belangrijk verschil tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap is dat een geregistreerd partnerschap, indien u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om kan eindigen. Voor het ontbinden van het huwelijk moet u altijd naar de rechter. Daarnaast wordt een huwelijk, in tegenstelling tot het geregistreerd partnerschap, overal ter wereld erkend. Het geregistreerd partnerschap wordt enkel in Nederland erkend, waardoor bij verhuizingen naar het buitenland problemen kunnen ontstaan.

Bij het geregistreerd partnerschap en het huwelijk geldt ook een fiscaal voordeel. Dit wordt ook wel fiscaal partnerschap genoemd. Hierbij kunnen bepaalde inkomsten en aftrekposten bij de belastingaangifte op een voordelige manier worden verdeeld.

Rechtswinkel Eindhoven
Gaat u samenwonen en heeft u verdere vragen over de verschillende samenlevingsvormen? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop vanaf 30 augustus a.s. weer binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners