Arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel – door Job Canta

Het kan je altijd overkomen: je hebt je teen aan de bank gestoten. Je teen blijft de hele dag en nacht pijn doen en bent daardoor niet in staat de volgende ochtend om 8 uur op je werk te verschijnen. Dit is natuurlijk een klein letsel dat binnen een paar dagen verholpen kan zijn.

Echter, er zijn ook mensen die een ernstige blessure krijgen en er veel slechter aan toe zijn; zo erg dat het wat langer duurt voor je weer op je werk kan verschijnen. Een voorbeeld is dat je van de ladder bent gevallen tijdens het verwisselen van de buitenlamp en je daardoor ernstige nekklachten hebt en je werk niet meer fatsoenlijk kunt uitvoeren. Je baas merkt dit op en je ziet de bui al hangen: je wordt arbeidsongeschikt verklaard

Wat is arbeidsongeschiktheid?
Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet meer kunt werken en daardoor geen economische meerwaarde levert. Dat wil dus zeggen dat je voor je werkgever meer geld kost dan dat je oplevert. Er bestaat zowel tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid.

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ben je door ziekte of handicap niet in staat meer dan 20% maar niet meer dan 65% van je laatste loon te kunnen verdienen. Daarnaast kan je je werkzaamheden nog wel uitvoeren, maar niet meer in dezelfde mate als eerst.
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid is het letsel zo ernstig dat je er voor de rest van je leven last van hebt.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel kan het letsel zo erg zijn dat je niet meer in staat bent je werkzaamheden uit te voeren en zo een behoorlijk deel van je loon misloopt. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een uitkering aan te vragen, waarmee je inkomsten weer tot op een bepaald niveau kunnen worden aangevuld.

In het geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) worden aangevraagd. Dit kan worden aangevraagd bij een loonverlies van 35 tot 80%.

In het geval van blijvende arbeidsongeschiktheid kan de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) worden aangevraagd. Dit kan worden aangevraagd wanneer er sprake is van een duurzaam verlies van de verdiencapaciteit van minstens 80%.

Wanneer het dus niet mogelijk is om nog te kunnen werken als gevolg van lichamelijk letsel zijn er mogelijkheden om alsnog de gemiste inkomsten aan te vullen. Het haalt dan misschien niet het letsel weg, maar maakt het op financieel gebied wellicht wel wat dragelijker.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden en vraagt u af wat uw juridische rechten en mogelijkheden zijn? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.
In aanvulling op de digitale spreekuren blijft het ook mogelijk om uw juridische vragen via de mail te sturen. Voor meer informatie over dit alternatief klik hier

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners