Beëindiging contractuele medehuur – door Nikita Bouman

Wanneer uw relatie wordt verbroken of u onenigheid ervaart met uw huisgenoot, is het goed om na te gaan wat u kunt doen indien jullie er samen niet uitkomen over wie er vertrekt en wie er in het huis blijft wonen. Wanneer in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze door de huurder worden opgezegd. Wel moet de huurder hierbij een opzegtermijn in acht nemen, deze staan vaak opgenomen in de algemene voorwaarden of in het huurcontract zelf.

Indien er twee namen op het huurcontract staan, hebben beide personen evenveel recht op de woning. Dit wordt ook wel contractuele medehuur of samenhuur genoemd. Het is dan in beginsel aan u samen om te bepalen wie van de twee blijft en wie er vertrekt.

In het geval dat jullie er samen uitkomen wie er in de woning mag blijven en wie de woning zal verlaten, kan degene die in de woning blijft de verhuurder verzoeken als alleenhuurder geaccepteerd te worden. De verhuurder is echter niet verplicht om dit te accepteren. Indien de verhuurder dit wel accepteert, zegt u samen het huurcontract op of verzoekt u een wijziging van het huurcontract. De persoon die in de woning blijft krijgt dan een nieuw huurcontract waarin alleen hij/zij nog als huurder vermeld staat. Als de verhuurder de alleenhuur niet accepteert, kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. De rechter zal uw belang tot opzegging van het huidige huurcontract afwegen tegen de belangen van uw huisgenoot en die van de verhuurder. Indien u dit wenst, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Voor een procedure bij de kantonrechter is bijstand van een advocaat niet verplicht.

In beginsel is het dus aan jullie samen om tot een beslissing te komen over wie de woning zal verlaten. Wanneer dit niet lukt, kan mediation nog een uitkomst voor u bieden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt hier zelf aan een oplossing met behulp van bemiddeling door een onafhankelijke professional. Hij gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en kan tijd en geld besparen. Wel is voor mediation vereist dat de andere partij hier ook aan wil meewerken.

Helpt mediation niet, dan kunt u of uw huisgenoot ook naar de rechter stappen om de woning toegewezen te krijgen. De rechter zal dan besluiten wie van de twee in de woning mag blijven. Om dit te bepalen zal de rechter naar de hele situatie kijken. Hij kijkt dan onder andere naar wie de woning kan betalen, wie er het makkelijkst ergens anders terecht kan en wie zijn/haar werk vlakbij heeft. Een huurgeschil wordt ingeleid door een dagvaardingsprocedure.

De dagvaardingsprocedure wordt gestart door een oproep aan de andere partij om voor de rechtbank te verschijnen. Deze oproep heet een dagvaarding. Een advocaat en gerechtsdeurwaarder schrijven de dagvaarding, zorgen voor uitreiking van de dagvaarding aan de andere partij en sturen deze naar de rechtbank. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid te reageren op de dagvaarding. Hierna volgt de rolzitting. Op deze zitting zal het conflict nog niet uitgebreid behandeld worden. De kantonrechter controleert slechts of de dagvaarding goed is uitgebracht, of de tegenpartij heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verdergaat.

Na de rolzitting komt de schriftelijke ronde. Als eiser mag u in een huurgeschil als eerste reageren op de reactie (het verweer) van de gedaagde. Dit doet u door binnen vier weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Vervolgens kan de tegenpartij daarop reageren door ook een brief aan de kantonrechter te sturen. Er zijn nu drie mogelijkheden om de procedure voort te zetten. Ten eerste kan de rechter een tussenvonnis geven waarin hij vraagt om extra bewijs, de rechter kan u en de tegenpartij uitnodigen voor een zitting of hij kan direct een einduitspraak doen.

Mocht u zelf in aanraking komen met het bovenstaande, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners