Beslag op inkomsten – door Bart Vermeulen

Indien u een factuur onbetaald laat, is het mogelijk dat u te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal de openstaande kosten op een andere manier verhalen indien u het betreffende bedrag niet betaalt of geen betalingsregeling aangaat. Dit kan door middel van het leggen van beslag op uw inkomsten, ook wel derdenbeslag genoemd. Derdenbeslag kan gelegd worden bij uw werkgever of bij uw uitkerende instantie, zoals het UWV. De werkgever en de uitkerende instantie zijn wettelijk verplicht om mee te werken met de beslaglegging in de vorm van het verstrekken van informatie alsmede de uitvoering van het beslag.

Voorwaarden
Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op iemands inkomsten, maar dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Een gerechtsdeurwaarder is enkel bevoegd beslag te leggen met toestemming van een rechter of de overheid. Er dient sprake te zijn van een uitspraak van een rechter of van een dwangbevel van de overheid. In dit geval zult u dan ook een vonnis of beschikking van de rechter of een dwangbevel van de overheid ontvangen. Binnen acht dagen na beslaglegging dient de deurwaarder het beslag aan u te betekenen. Op deze manier wordt u op de hoogte gesteld van de beslaglegging.

Hoe te voorkomen
Het beslag op uw inkomen kan nog voorkomen worden doordat u de vordering betaalt of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Houd er rekening mee dat het aangaan van een regeling niet wettelijk verplicht is voor een deurwaarder. Een deurwaarder mag de regeling weigeren wanneer uw voorstel minimaal is. Wanneer er eenmaal beslag is gelegd op uw inkomsten, is het mogelijk een regeling te treffen naast het beslag. Wanneer hier sprake van is, zal er alsnog loon van u worden ingehouden door middel van het loonbeslag. Daarnaast betaalt u dan ook het bedrag overeengekomen met uw deurwaarder in de vorm van een regeling. Op deze manier bent u eerder van uw openstaande vordering af.

Beslagvrije voet
Bij een beslag op inkomsten heeft u altijd recht op een gedeelte van uw loon, de zogenoemde beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen, waardoor u een bepaald bedrag overhoudt om van te leven. Uw gerechtsdeurwaarder zal de beslagvrije voet uitrekenen op basis van de door uw werkgever verkregen informatie over uw inkomsten. De beslagvrije voet is dus per situatie een ander bedrag. U kunt uw beslagvrije voet berekenen op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Indien u van mening bent dat de betreffende beslagvrije voet niet klopt, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. Indien uw loon onder de beslagvrije voet valt, heeft u recht op dit bedrag. De bedragen die boven uw beslagvrije voet vallen zullen worden ingehouden door uw werkgever en worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Houd hierbij rekening met het feit dat uw vakantiegeld en de dertiende maand ook onder het beslag vallen. Ook hier is de beslagvrije voet van toepassing.

Mocht u zelf te maken krijgen met beslag op uw inkomsten, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners