Beveiligingscamera bij de buren – door Allard Thoen

Als een bewakingscamera opneemt, worden persoonsgegevens verwerkt. De beelden (waar ook mensen op kunnen staan) worden namelijk digitaal opgeslagen. Wanneer deze bewakingscamera gericht is op andermans terrein (of de openbare weg) zijn hier bijzondere regels op van toepassing (uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat mag wel en wat mag niet?

In principe mag een bewakingscamera alleen eigen terrein filmen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om het eigen terrein te filmen zonder het terrein van een ander of de openbare weg te filmen. In dat geval kan het onder bepaalde omstandigheden toegestaan zijn om andermans terrein te filmen met een bewakingscamera.

Allereerst moet het voor de bescherming van het huis ├ęcht nodig zijn om andermans terrein te filmen. Als het huis ook goed beschermd kan worden zonder dat andermans terrein gefilmd wordt, mag andermans terrein niet gefilmd worden. Verder moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat de beelden uit kunnen lekken. Tot slot moeten de personen wiens terrein gefilmd wordt, ge├»nformeerd worden.

Wat kunt u doen tegen een beveiligingscamera van de buren?

Het is belangrijk dat u met uw buren praat over de camera. U kunt vragen of u de beelden mag bekijken en u kunt de buren wijzen op de regels. Als u er niet samen uitkomt, kunt u hulp vragen bij bijvoorbeeld uw wijkagent voor bemiddeling of een mediator. Verder kunt u juridische stappen zetten als u er onderling niet uitkomt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is dat u uw klacht meldt bij de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens handhaaft overtredingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze klacht kunt u melden via de website van de autoriteit persoonsgegevens. Het duurt op dit moment ongeveer zes maanden voordat de autoriteit persoonsgegevens de klacht behandelt.

De tweede mogelijkheid is een rechtszaak. U geeft dan bij de rechter aan dat uw privacy geschonden wordt door de beveiligingscamera van de buren. Het is echter lastig aan te tonen dat de buurman daadwerkelijk uw tuin filmt. Alleen het feit dat de buurman met zijn camera het bereik heeft om in uw tuin te filmen, is onvoldoende voor de rechter om een verzoek tot verwijdering van de camera toe te wijzen.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de verhuiskostenvergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners