Bewind, wat nu? | door Angelina van Dongen

Iedereen kan een periode meemaken waarin u, door omstandigheden, even het overzicht kwijt bent over uw geldzaken. In dit geval kan het voorkomen dat u onder bewind komt te staan. Een bewindvoerder beheert dan al uw goederen, en alleen met toestemming van de bewindvoerder kunt u hier gebruik van maken. Dit kan veel verschillende emoties oproepen. Het is handig om te weten hoe het proces verloopt en wat uw rechten en plichten zijn.

Hoe wordt u onder bewind gesteld?
Om de procedure tot bewind te beginnen dient iemand een verzoek tot onderbewindstelling te doen. Dit wordt bij de kantonrechter gedaan. Het verzoek kan worden ingediend door iemand in uw directe familie. Ook een voogd of het Openbaar Ministerie kan dit verzoek indienen. Dit verzoek wordt mondeling behandeld door de rechter. Samen met andere betrokkenen wordt u opgeroepen om de zitting bij te wonen. De rechter wil een beeld krijgen van uw situatie, en zal aan de hand daarvan bepalen of bewind nodig is. indien de rechter ervan overtuigd is dat bewind nodig is, zal hij ook bepalen welke goederen er onder het bewind zullen vallen. Deze goederen zijn vaak de waardevolle goederen, zoals een huis of uw bankrekening. Tijdens de zitting wijst de rechter ook een bewindvoerder aan. U heeft het recht om zelf een bewindvoerder voor te dragen tijdens de zitting. De bewindvoerder gaat akkoord met deze aanwijzing door een bereidverklaring in te vullen. Normaliter zal uw bewind de dag na de uitspraak ingaan. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met het bewind, u heeft dan drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. U gaat in hoger beroep door een dagvaarding uit te reiken aan de andere partij.

Wat zijn (niet) de taken van mijn bewindvoerder?
Voordat het bewind begint, moet de bewindvoerder een lijst maken met daarop alle goederen die onder bewind staan. Op deze lijst staan ook de schulden, een schatting van de maandelijkse inkomsten en van de uitgaven. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om ervoor te zorgen dat u uw goederen met waarde kunt behouden. Uw bewindvoerder betaalt ook uw rekeningen, keert uw leefgeld uit en lost uw schulden af. Uw bewindvoerder stelt een budgetplan op, hier is uw leefgeld op gebaseerd. Indien u meer geld nodig heeft dan dit leefgeld, dient u een verzoek in te dienen bij de bewindvoerder.

Uw bewindvoerder mag alleen beslissen over uw financiën, andere beslissingen mag de bewindvoerder dus niet maken. Voor sommige beslissingen moet de bewindvoerder toestemming vragen bij de kantonrechter. Dit is het geval bij grote uitgaven boven de € 1.500,- en grote verkopen.

Hoe kan ik mijn bewind stoppen?
Bewind kunt u niet zomaar zelf stoppen, u moet toestemming vragen aan de kantonrechter. Dit kunt u zelf doen middels een brief. In deze brief vertelt u eerst waarom u onder bewind stond en vanaf wanneer. Hierbij geeft u aan wie uw bewindvoerder is en waarom u geen bewind meer nodig heeft. Dit dient u goed uit te leggen. In deze brief zegt u ook dat u graag uw situatie mondeling uitlegt tijdens een rechtszaak. Het kan helpen om eerst in gesprek te gaan met uw bewindvoerder, indien de bewindvoerder akkoord gaat kan het meewegen in de beslissing van de rechter.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners