Boetebeding in een contract, mag dat? | door Ties Oosterman

Vaak, dan wel niet altijd als u een product of dienst koopt zijn er algemene voorwaarden van toepassing, dit zijn de ‘’kleine lettertjes’’. Denk hierbij aan de periode dat u het product terug mag brengen van de verkoper of hoe lang de levertijd is als u een product bestelt.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden vallen onder het idee van contractvrijheid. Contractvrijheid betekent dat u en de verkoper zelf de afspraken kunnen bepalen die in het koop- of huurcontract gemaakt worden. De wet geeft hier wel kaders aan, maar in principe staat het vrij om onderling de afspraken te maken zoals die voor uw contract en afspraken het meest geschikt zijn. Hierin kan dan ook een boetebeding worden opgenomen.

Boetebeding
Een boetebeding is een bedrag of percentage van het aankoopbedrag dat de consument aan de verkoper moet betalen als de consument zich niet aan de afspraken houdt. Denk hierbij aan het ontbinden van het contract zonder dat de verkoper iets aan te rekenen valt of het niet of te laat ophalen van het bestelde product.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een elektrische fiets bestelt bij een winkel en de levertijd van de elektrische fiets vier maanden bedraagt, u heeft de ‘’kleine lettertjes’’ niet goed gelezen en u dacht dat de levertijd sneller zou zijn. Omdat de levertijd veel langer is dan u door had en u niet vier maanden zonder fiets kunt, wilt u het koopcontract van de fiets ontbinden. In dat geval kan de verkoper van de fiets via een boetebeding in de algemene voorwaarden een boete opleggen van een redelijk percentage van het aankoopbedrag van de fiets. Hierdoor krijgt u de prikkel om toch de fiets af te nemen met de voorwaarden waarvoor u tijdens de koop voor getekend heeft. Het is als het ware dus een strafbepaling voor de koper als hij de overeenkomst niet nakomt.

Het boetebeding is niet geldig bij het ontstaan van het contract, maar pas als de schuldenaar (de consument in dit voorbeeld) de afspraken niet nakomt, pas dan kan de verkoper het beding inroepen.

Matiging
Nu kan dit wat zwaar klinken, dat een consument daar een boete voor moet betalen. Daarom heeft de rechter hier voorwaarden aan gesteld, een van de meest belangrijke is dat het een redelijke boete moet zijn, hij mag dus niet onredelijk hoog zijn, 100% van het aankoopbedrag als boete zal door een rechter daarom snel als onredelijk gezien worden. Normaal kan een rechter dan de boete matigen. Echter, bij een consumentenkoop kan de rechter het boete onderdeel zelf als nietig -niet geldig- bestempelen als de boete te hoog is. Hierdoor wordt de consument beschermd voor verkopers die hele hoge boetes hanteren.

Let dus bij het kopen van product of dienst goed op de algemene voorwaarden en lees deze goed door en vraag de verkoper wat hij bedoelt met bepaalde voorwaarden als u deze niet goed begrijpt, vaak worden er voor de algemene voorwaarden namelijk juridische termen gebruikt.

Heeft u vragen over een boetebeding in een door u afgesloten contract of andere bepalingen van algemene voorwaarden die u heeft ondertekend bij een contract, dan nodig ik u uit om naar het spreekuur van Rechtswinkel Eindhoven te komen. Wij helpen u graag verder.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners