Boetebedingen in huurovereenkomsten

In veel huurovereenkomsten voor de huur of verhuur van een woonruimte is een boetebeding opgenomen. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat de huurder een boete moet betalen indien de huur te laat wordt overgemaakt. Dit betekent echter niet dat een professionele verhuurder altijd in zijn recht staat om een boete op te leggen aan de huurder.

Boetes mogen namelijk niet onredelijk bezwarend zijn; daarmee wordt bedoeld dat de boete niet mag leiden tot onaanvaardbare uitkomsten. Het is aan de rechter om te bepalen of dat het geval is.

Onredelijk bezwarend
Er zijn een aantal omstandigheden die van betekenis zijn bij de beoordeling van de vraag of een boetebeding onredelijk bezwarend is of niet.

Zo zal een boetebeding dat alleen staat vermeld in de algemene voorwaarden (en dus niet in de huurovereenkomst) eerder als onredelijk bezwarend worden aangemerkt dan een boetebeding dat wél in de huurovereenkomst zelf staat. Ook is van belang of er sprake is van één boete voor alle mogelijke overtredingen of van een gespecificeerde boeteregeling per overtreding.

Daarnaast moet de boetehoogte in verhouding staan tot de overtreding die is begaan en moeten de boetes zijn gemaximeerd.

Ongeldigheid boetebeding
In het geval dat de rechter oordeelt dat een boetebeding onredelijk bezwarend is, kan de rechter het boetebeding ongeldig verklaren of de boete verlagen. Als een boetebeding ongeldig (of: nietig) wordt verklaard, is deze niet meer van toepassing.

Indien er sprake is van een professionele verhuurder en een particuliere huurder, zal een rechter strenger kijken naar de toepassing van een boetebeding. Het kan dus lonen om niet direct akkoord te gaan met de door de verhuurder opgelegde boete en eerst na te gaan of deze boete misschien wel onredelijk bezwarend is.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over de geldigheid van een boetebeding in uw huurovereenkomst? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.
In aanvulling op de digitale spreekuren blijft het ook mogelijk om uw juridische vragen via de mail te sturen. Voor meer informatie over dit alternatief klik hier

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners