Camera’s op de werkvloer | door Katelijne van Engelen

In een samenleving waarin privacy steeds belangrijker wordt, rijst de vraag of werkgevers camera’s mogen plaatsen op de werkvloer. Hoewel de camera’s vaak geplaatst worden om de veiligheid te waarborgen, brengt het gebruik ervan ook zorgen met zich mee over de privacy van de werknemers. Voordat uw werkgever gebruik kan maken van camera’s, moet er eerst aan een aantal eisen worden voldaan.

Eisen
Een van deze eisen is het hebben van een gerechtvaardigd belang. Het hebben van een gerechtvaardigd belang houdt in dat een werkgever een reden moet hebben die zwaarder weegt dan het recht op privacy van zijn medewerkers. Een voorbeeld van een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal of het waarborgen van de veiligheid van de werknemers.
Een tweede eis voor het mogen ophangen van camera’s is het kunnen aantonen van de noodzaak. Camera’s mogen alleen opgehangen worden als het noodzakelijk is om een doel te bereiken. Dit doel kan niet op een andere manier bereikt worden.

Inbreuk op privacy
Uw werkgever dient er zorg voor te dragen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Het is bijvoorbeeld verboden om een camera te plaatsen in een kleedhokje of toilet. Ook mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt met de camera’s. Camerabeelden die worden opgenomen, mogen niet langer dan nodig bewaard worden. De richtlijn voor het bewaren van camerabeelden is maximaal vier werken, hierna moeten de beelden verwijderd worden.

Informeren werkgevers
Een werkgever dient u duidelijk te informeren over het aanwezig zijn van camera’s. Dit kan bijvoorbeeld via bordjes. Ook moet de werkgever kunnen uitleggen waarom de camera’s nodig zijn. Wees dus niet bang om hiernaar te vragen. Een werkgever mag niet zomaar van dit doel afwijken. Het is bijvoorbeeld verboden voor de werkgever om camerabeelden te gebruiken om de functionaliteit van zijn werknemers te beoordelen.

Conclusie
Camera’s op de werkvloer kunnen een effectief middel zijn om de veiligheid te waarborgen, mits werkgevers zich houden aan de geldende privacyregels. Om zorgen over privacy te voorkomen, moet een werkgever zo transparant mogelijk zijn. Mocht u toch twijfelen over de doeleinden van de camera’s die op uw werkplek hangen, kunt u dit altijd navragen bij uw werkgever. Wanneer uw werkgever zich niet aan de regels omtrent cameratoezicht houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot uw privacy op de werkvloer, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners