Cao-recht – Jody Schrama

Algemeen
U staat er misschien niet bij stil, maar wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit is het verstandig te kijken of een cao van toepassing is. En zo ja, wat dit voor u betekent. Cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij meerdere partijen een rol spelen. Een cao wordt opgesteld door werkgevers- en werknemersorganisaties die de belangen van deze partijen behartigen. In een cao worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het loon, vakantiedagen en werktijden. De afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet. Een cao wordt opgesteld voor bijvoorbeeld een bedrijfstak of een specifieke onderneming. Denk aan de Horeca-cao of de Rabobank-cao.

Wanneer van toepassing?
Er zijn drie situaties mogelijk waarin een cao van toepassing is. In de eerste situatie is de cao van toepassing,
omdat deze algemeen verbindend is verklaard voor de onderneming of bedrijfstak waar u werkt. De minister verklaart een cao algemeen verbindend. Als de minister dit doet, betekent het dat de cao voor iedereen bij dat bedrijf of in die bedrijfstak in Nederland de desbetreffende cao geldt. De tweede mogelijkheid is wanneer in uw arbeidsovereenkomst een beding is opgenomen waarin wordt aangegeven dat een bepaalde cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. In zo’n geval is de cao voor u van toepassing, omdat dit is aangegeven en opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De laatste mogelijkheid wanneer een cao van toepassing is, is wanneer zowel u als uw werkgever lid zijn van een partij die de cao hebben ondertekend. Neem bijvoorbeeld de Horeca-cao. Als uw werkgever lid is van de werkgeversvereniging Koninklijke horeca Nederland en u bent lid van de FNV en beide partijen hebben deze cao ondertekend, dan zijn de werkgever en de werknemer (u in dat geval) gebonden aan de cao: deze is dan van toepassing.

Waarom is dit van belang?
In een cao worden afspraken gemaakt over onder meer het loon. Wanneer de cao van toepassing is, mag de werkgever niet afwijken van het in de cao genoemde loon. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vakantiedagen. Als een werknemer volgens de wet recht heeft op 20 vakantiedagen per jaar, maar hij volgens de cao recht heeft op 25 dagen, geldt de regel uit de cao. De meeste afspraken in een cao zijn voordelig voor u als werknemer en daarom is het fijn als een cao van toepassing is: u kunt dan een beroep doen op de cao.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over cao-recht? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners