Cao: wanneer mag de werkgever er vanaf wijken? – door Allard Thoen

In een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna genoemd: cao) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Als een werkgever gebonden is aan een cao moet hij zich houden aan de bepalingen uit de cao.

Soorten cao’s
Er zijn twee soorten cao’s: een minimum-cao en een standaard-cao. In een minimum cao staan bepalingen waar een werkgever alleen van mag afwijken als dit ten gunste van de werknemer is. Een werkgever mag bijvoorbeeld een hoger loon hanteren dan in een minimum-cao staat. De werkgever mag niet ten nadele van de werknemer afwijken. Hij mag dus geen lager loon hanteren dan in een minimum-cao staat. In de standaard-cao staan bepalingen waar de werkgever niet van mag afwijken. Als in een standaard-cao een loon genoemd wordt, moet de werkgever exact dat loon hanteren.

Vaak staat bovenaan de cao of het om een minimum-cao of een standaard-cao gaat. Als dit er niet in staat, wordt gekeken naar de bepalingen uit de cao. Als in de bepalingen van de cao woorden staan als ‘ten minste’ of ‘minstens’, gaat het om een minimum-cao. Als dergelijke woorden niet in de cao staan, gaat het om een standaard-cao.

Cao van toepassing of niet
Een werkgever kan op drie manieren gebonden worden aan een cao. Allereerst kan een cao algemeen verbindend verklaard worden door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister bepaalt dan dat een cao voor alle ondernemingen binnen een bedrijfstak (bijvoorbeeld de horeca) geldt. Sommige grote ondernemingen hebben een eigen ondernemings-cao. Dit is een cao die speciaal voor een bepaalde onderneming (bijvoorbeeld Jumbo) geldt. In het geval van een ondernemings-cao is de werkgever niet gebonden aan een algemeen verbindend verklaarde cao.

Verder is de werkgever gebonden aan een cao als hij lid is van een werkgeversvereniging die een cao heeft afgesloten met een vakbond. De cao is van toepassing voor werknemers die lid zijn van de vakbond. Voor werknemers die geen lid zijn van de vakbond geldt dat de werkgever niet van de cao mag afwijken als dit nadelig is voor de werknemers. Tot slot kan een werkgever gebonden zijn aan een cao indien hij in de arbeidsovereenkomst een bepaalde cao van toepassing verklaart.

Nawerking cao
Als een cao op uw situatie van toepassing is en deze cao loopt af, kan het zijn dat deze cao nawerking heeft. Dit betekent dat u, ondanks dat de cao is afgelopen, rechten kunt ontlenen aan de cao. Een cao die algemeen verbindend is verklaard heeft over het algemeen geen nawerking. Een cao waarbij de werkgever op een andere manier gebonden is heeft over het algemeen wel nawerking. De nawerking stopt wanneer de werkgever gebonden wordt aan een nieuwe standaard-cao.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over verzekeringen? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners