Compensatie bij vluchtvertraging – door Larissa Boulfaja

Indien uw vlucht is vertraagd of zelfs is geannuleerd, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op compensatie. Wanneer hier sprake van kan zijn, leest u in onderstaand artikel geschreven door een van onze adviseurs.

Hoogte van het compensatiebedrag
Hoe hoog het compensatiebedrag is, is afhankelijk van de vluchtafstand; de prijs die voor het ticket is betaald speelt geen rol.
Enkel vluchten die vertrekken vanuit Europa of die worden uitgevoerd door een Europese vluchtmaatschappij zijn vatbaar voor compensatie. Het gaat hier dus om de maatschappij die de vlucht daadwerkelijk uitvoert, niet om de maatschappij waarbij de tickets zijn gekocht.
Bij annulering van een vlucht ontstaat het recht op compensatie als de annulering minder dan veertien dagen voor vertrek aan u bekend wordt gemaakt. Bij vertraging bestaat het recht op compensatie als deze vertraging meer dan drie uur bedraagt. Wat betreft de mate van vertraging wordt gekeken naar de aankomstvertraging, niet naar de vertrekvertraging.
De hoogte van de compensatie bij annulering of vertraging van meer dan drie uur van een Europese vlucht zijn de volgende:
– € 250 voor een vlucht tot en met 1.500 km
– € 400 voor een vlucht binnen de EU van meer dan 1.500 km
– € 400 voor een vlucht buiten de EU van 1.500 tot 3.500 km
– € 600 voor een vlucht van meer dan 3.500 km
Als de vertraging langer dan vijf uur duurt kunt u ervoor kiezen om te vlucht te annuleren of een vervangende vlucht te accepteren.

Aanvullende verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappij
Bij een vertraging van meer dan drie uur is de luchtvaartmaatschappij bovendien gehouden u gedurende deze tijd verzorging aan te bieden. Deze verzorging kan bestaan uit het volgende:
– Hotelovernachting(en) indien de vlucht pas de volgende dag vertrekt.
– Vervoer van- en naar de luchthaven.
– Eten en drinken gedurende de vertraging.
Alcoholische dranken en vier- of vijfsterrenhotels worden niet vergoed. De gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Als de luchtvaartmaatschappij u deze verzorging niet aanbiedt en u zelf kosten heeft gemaakt, kunt u de bonnen hiervan in beginsel later declareren bij de luchtvaartmaatschappij.

Geen compensatie bij buitengewone omstandigheden
Als de luchtvaartmaatschappij u na annulering een redelijk alternatief aanbiedt kan het recht op compensatie vervallen.
Er bestaat eveneens geen recht op compensatie als de vlucht is geannuleerd vanwege buitengewone omstandigheden of overmacht zoals bijvoorbeeld terreurdreigingen of vulkaanuitbarstingen. De bewijslast ligt bij de luchtvaartmaatschappij. Ook annuleringen die veroorzaakt zijn door het corona-virus zullen hier in veel gevallen onder vallen.
Luchtvaartmaatschappijen gebruiken deze buitengewone omstandigheden vaak als excuus om compensatie aanvragen af te wijzen. Een staking van het eigen personeel – zoals in de zomer van 2018 gebeurde bij Ryanair – is in beginsel geen buitengewone omstandigheid.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Indien u zich afvraagt of er in uw geval recht bestaat op compensatie wegens vluchtvertraging, helpen onze adviseurs u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze vaste spreekuren op de dinsdag- en donderdagavond enkel op afspraak bezoeken. Voor meer informatie over het maken van een afspraak klik hier.
In aanvulling op de spreekuren of afspraak blijft onze online procedure ook tijdelijk nog van kracht. Voor meer informatie over deze online procedure klik hier .

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners