Consumentenbescherming bij oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclames | door Damin Nathoe

Tegenwoordig zijn online aankopen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Met slechts een paar klikken op het internet kunnen consumenten een product aanschaffen en binnen enkele dagen wordt het al bij hen thuis afgeleverd. Echter, het komt steeds vaker voor dat het product niet blijkt te zijn wat de consument ervan had mogen verwachten. Mogelijke oorzaken kunnen misleidende reclames of handelspraktijken zijn die achteraf toch oneerlijk blijken. Maar biedt het Nederlands recht consumenten dan wel voldoende bescherming wanneer er sprake is van zulke gevallen?

Wet Oneerlijke Handelspraktijken
De Nederlandse consumentenbescherming heeft een belangrijk instrument ter voorkoming van misleidende reclames en oneerlijke handelspraktijken, namelijk de ‘’Wet Oneerlijke Handelspraktijken’’. Vaak wordt dit ook wel de WOH wordt genoemd. De WOH is gebaseerd op Europese richtlijnen die als doel hebben om de consument te beschermen tegen oneerlijke en agressieve verkooppraktijken. Als er naar de WOH zelf wordt gekeken, dan stelt het eenvoudigweg dat het bedrijven verboden wordt om consumenten op oneerlijke manier te behandelen, wat voor zowel online als offline aankopen geldt.

In de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (WOH) zijn de specifieke criteria vastgelegd waarbij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als toezichthouder bepaalt wat als oneerlijk kan worden beschouwd in de context van consumentenbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het verstrekken van onjuiste informatie, agressieve verkooppraktijken, verborgen kosten en het misleiden van consumenten over hun rechten. Met andere woorden, het maakt niet uit of de consument schade heeft geleden door het product, als er al sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, is dit voldoende om als consument aan de bel te trekken bij de ACM. Indien de ACM bepaalt dat er inderdaad sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, kan er een boete worden opgelegd van maximaal €90.000,- aan het desbetreffende bedrijf.

De Reclamecode
Naast de WOH kent de Nederlandse consumentenbescherming ook nog de ‘’Reclamecode”, wat zorgt voor zelfregulering binnen de reclame-industrie. Deze code wordt gehandhaafd door de Stichting Reclame Code (SRC) en bevat specifieke richtlijnen voor adverteerders om ervoor te zorgen dat hun reclame waarheidsgetrouw is en tevens niet misleidend is voor de consument. Overigens kan de consument bij deze stichting ook kosteloos een klacht indienen met betrekking tot een misleidende reclame. Indien de klacht terecht is, volgt er een aanbeveling aan het bedrijf om de reclame niet langer in te zetten.

Conclusie
Kortom, consumenten in Nederland hebben in beginsel het recht op transparantie en eerlijke behandeling. Het juridische kader voor consumentenbescherming, bestaande uit de WOH en de Reclamecode, zorgt er dan ook voor dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelspraktijken en reclame-uitingen.

Mocht u zelf in aanraking komen met oneerlijke handelspraktijken of misleidende reclame, schroom dan niet om langs te komen bij Rechtswinkel Eindhoven. Wij zijn elke dinsdag- en donderdagavond van 19:30-20:45 uur geopend. U kunt zonder afspraak bij ons binnenlopen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners