De beëindigde bankrelatie | door Marwa Tribak

In de wereld van financiën is de relatie tussen een bank en haar klanten enorm belangrijk. Een bank biedt namelijk verschillende diensten aan waar wij allen graag gebruik van maken in Nederland. Omdat het vertrouwen tussen de bank en de klant een grote rol speelt, komt het regelmatig voor dat een bank de bankrelatie opzegt met haar klant. Maar mag een bank dit zomaar doen?

Gevallen
Banken in Nederland hebben een plicht om te controleren en monitoren of de transacties van hun klanten niet misbruikt worden voor criminele activiteiten. Je kan hierbij onder andere denken aan witwassen en het financieren van terrorisme.

Op het moment dat een bank het vermoeden heeft dat hun klant verdachte transacties uitvoert, dient de bank hier uitgebreid onderzoek naar te verrichten. Het is voor de klant verstandig om hieraan mee te werken, aangezien klanten verplicht zijn om de benodigde informatie te verstrekken aan de bank. Deze informatie kan gaan over de (verdachte) transacties die zijn uitgevoerd, inkomstenbronnen en (ongebruikelijke) geldopnames. Wanneer de klant tijdens zo’n onderzoek weigert om mee te werken, kan de bank ervoor kiezen om de bankrelatie per direct op te zeggen.

Wetgeving
Ondanks het feit dat banken een belangrijke rol spelen in het economisch verkeer, hebben zij in bepaalde gevallen het recht om de bankrelatie met haar klanten op te zeggen. Belangrijk om te weten is dat banken dit niet altijd mogen doen. Omdat banken een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van een burger, dienen zij rekening te houden met de belangen van hun klanten. Het is daarom voor een bank van belang dat zij kijken naar alle omstandigheden en vervolgens de belangen van de bank en van de klant tegen elkaar afwegen. Op basis daarvan zal de bank een concrete beslissing moeten nemen.

Indien zij ervoor kiezen om over te gaan tot het beëindigen van de bankrelatie, zijn zij verplicht de klant hiervan op de hoogte te stellen. Zij moeten dus aan de klant uitleggen waarom zij besloten hebben om de bankrelatie te beëindigen. In praktijk wordt er een brief verstuurd, waarin de uitleg over de beslissing van de bank staat.

Gevolgen
Wanneer de bankrelatie met de klant wordt beëindigd, kan dit grote gevolgen met zich meebrengen. De klant in kwestie kan bijvoorbeeld ingeschreven worden in het Intern Verwijzingsregister. Hierin worden de gegevens opgenomen van personen die een buitengewoon risico vormen voor bepaalde organisaties. In dit geval is de organisatie de bank. Dit kan met zich meebrengen dat de klant géén verzekeringen meer kan afsluiten, géén hypotheek meer kan krijgen of überhaupt geen nieuwe bankrekening kan openen. Kortom brengt het beëindigen van de bankrelatie en de inschrijving in het Intern Verwijzingsregister grote gevolgen met zich mee voor de klant.

Herstel bankrelatie
Mocht de klant van mening zijn dat de bankrelatie onterecht is beëindigd, dan kan hij de bank verzoeken deze te herstellen. Als de bank ervoor kiest om hier géén gehoor aan te geven, dan kan de klant bij een kort geding verzoeken om een herstel van de bankrelatie. Een kort geding is een snelle procedure die je start als er op korte termijn een uitspraak moet komen van de rechter. In dat geval zal de rechter binnen een termijn van twee weken uitspraak doen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot een beëindigde bankrelatie, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners