De bereddingsplicht

Als je een verzekering hebt afgesloten, heb je als verzekerde een aantal rechten op het moment dat je hier een beroep op doet. Een verzekerde heeft ook plichten. Als bijvoorbeeld brand uitbreekt, is de verzekerde verplicht zijn best te doen de schade als gevolg van de brand te beperken: dit heet de bereddingsplicht.

Schadebeperking

Deze bereddingsplicht ziet ook op situaties waarin nog geen schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt, maar sprake is van een dreigend gevaar. Hierbij kun je denken aan een scheefstaande boom die op een huis dreigt te vallen. In dat geval bestaat de bereddingsplicht uit het voorkomen van schade.

De plicht om de schade te beperken vindt zijn grens in ‘het redelijke’. Van een verzekerde mag bijvoorbeeld niet worden verwacht dat hij zijn voordeur omver ramt met zijn auto omdat de huissleutel nog binnen ligt en hij denkt dat er nog een kaars brandt in de woonkamer. Het inslaan van een ruit om kostbare zaken in een woonhuis van de brand in een naastgelegen schuur weg te houden eventueel weer wel.

Bereddingskosten

Goed om te weten is dat de verzekeraar normaal gesproken de kosten die de beredding met zich meebrengt vergoedt. Bereddingskosten zijn bijvoorbeeld het opnieuw vullen van de brandblusser, maar ook de kosten die iemand maakt om de scheefstaande boom te verwijderen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Kosten die vallen onder dagelijks onderhoud en preventie vallen niet onder bereddingskosten.

Beoordeling

De wet bepaalt dat een verzekeraar een verzekeringsuitkering mag verminderen als de verzekerde zich niet goed heeft gehouden aan zijn bereddingsplicht. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of een verzekerde zich niet heeft gehouden aan zijn bereddingsplicht. In het algemeen geldt dat verzekerden in een noodsituatie automatisch proberen de schade te beperken. De verzekeraar zal bij de beoordeling of er aan de bereddingsplicht is voldaan een vergelijking maken met wat er van een gemiddelde verzekerde mag worden verwacht. Met persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd en gezondheid wordt echter altijd rekening gehouden.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de bereddingsplicht? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners