De ketenregeling – door Jenna Kuipers

De ketenregeling is een regeling binnen het arbeidsrecht waarin wordt bepaald wanneer een (reeks) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regeling is bedoeld om werknemers na verloop van tijd een bepaalde zekerheid te geven in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 
Inhoud van de regeling
De ketenregeling heeft voor zowel de duur als het aantal arbeidsovereenkomsten een maximale grens vastgesteld, waarbij de laatste wijziging van de ketenregeling op 1 januari 2020 in werking trad.

De eerste grens heeft betrekking op de duur van een reeks arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever. Een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag ten hoogste 36 maanden duren, met tussenpozen van maximaal zes maanden. Een tussenpoos is een periode waarin geen arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

De tweede grens stelt dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever mogen zijn aangegaan, als deze zich met maximale tussenpozen van zes maanden hebben opgevolgd. Dit betekent dat elk vierde contract automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt.

Dit houdt concreet in dat minimaal één grens moet worden overschreden; ofwel de totale duur van de arbeidsovereenkomsten ofwel het aantal arbeidsovereenkomsten. Na overschrijding van een of beide grenzen verandert de laatste arbeidsovereenkomst automatisch in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een van de gevolgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat de overeenkomst moeilijker is op te zeggen door de werkgever.

Wanneer bij een van de grenzen een tussenpoos langer dan zes maanden heeft geduurd, vindt een ‘reset’ plaats en begint de keten opnieuw. In de praktijk worden beide grenzen uitgebuit in de zin van dat er veelal drie arbeidsovereenkomsten worden gegeven van twaalf maanden.

 
Uitzonderingen
De ketenregeling kent vele uitzonderingen, waardoor men niet zomaar van de hoofdregel kan uitgaan. Een voorbeeld van een dergelijke uitzondering is de afwijking bij cao. De maximale termijn kan in de cao worden verlengd tot en met 48 maanden en het aantal arbeidsovereenkomst tot en met zes.

 
Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over de transitievergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen maar op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners