De officiële waarschuwing – door Dilara Haskuzugüdenli

De officiële waarschuwing is een term die je vast wel eens gehoord hebt op de werkvloer. Het kan voorkomen dat u een dergelijke officiële waarschuwing heeft gekregen van uw werkgever. Wellicht dat u de officiële waarschuwing al aan zag komen als u al meerdere waarschuwingen en opmerkingen heeft ontvangen. Het komt echter ook vaak voor dat er voorheen niets is gecommuniceerd en dat de officiële waarschuwing dus onverwachts is. Het kan daarom gebeuren dat u het niet eens bent met de officiële waarschuwing.

Gevolgen officiële waarschuwing
Werkgevers geven instructies en opmerkingen aan hun werknemers, zodat zij hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Wanneer het een keer niet goed gaat en de werknemer iets heeft gedaan wat niet mag, kan de werkgever een waarschuwing geven. Soms kan dit in de vorm van een officiële waarschuwing zijn. Een officiële waarschuwing wordt door de werkgever verstrekt en opgenomen in het personeelsdossier, indien er sprake is van ongewenst gedrag. De waarschuwing kan uiteindelijk ook leiden tot ontslag. Er wordt in de wet niets geregeld over officiële waarschuwingen. De werkgever mag dus in beginsel zelf bepalen wat in zijn ogen ongepast gedrag is en mag als reactie daarop een officiële waarschuwing geven met de daarbij behorende maatregelen.

Dat na drie officiële waarschuwingen altijd een automatisch ontslag volgt, klopt niet. Het aantal officiële waarschuwingen staat namelijk niet vastgelegd in de wet. In sommige situaties is het ontslag onwenselijk. Wanneer drie waarschuwingen achtereenvolgens in een periode van 12 maanden worden gegeven, is er sprake van een andere situatie dan wanneer deze drie waarschuwingen verspreid zijn over 15 jaar. De tijd die tussen de waarschuwingen zit speelt dus een rol. Verder is het van belang of de waarschuwingen inhoudelijk met elkaar samenhangen of dat het inhoudelijk verschillende waarschuwingen zijn. Wanneer de werkgever in de officiële waarschuwing heeft vermeld dat dit de laatste officiële waarschuwing is, kan dit ook voldoende duidelijkheid creëren dat het ontslag daarna kan volgen.

Bezwaar tegen officiële waarschuwing
Wanneer u het als werknemer niet eens bent met de officiële waarschuwing, heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk op te reageren door bezwaar te maken. U moet hier echter letten op het feit dat er meestal een termijn bestaat voor het indienen van bezwaar. Deze termijn is vaak opgenomen in de CAO of het bedrijfsreglement. Door bezwaar te maken houdt u uw rechtspositie zo sterk mogelijk. Als u geen gebruik maakt van uw recht op bezwaar, dan kunt u later niet meer aantonen dat u het niet eens was met de officiële waarschuwing. Als de waarschuwing een rol speelt bij het ontslag en de zaak bij de rechter komt, dan kan het bezwaar tegen de werkgever gebruikt worden als bewijsmateriaal. Het is daarom ook van belang dat het bezwaar in de vorm van een aangetekende brief wordt verzonden naar uw werkgever. Zo kan bewezen worden dat uw werkgever het bezwaar heeft ontvangen. In het bezwaarschrift moet u aangeven dat u het niet eens bent met de officiële waarschuwing. Dit moet u in het bezwaar dan ook kunnen toelichten. Van belang is dat u uw werkgever verzoekt om de officiële waarschuwing in te trekken en uw bezwaar op te nemen in het personeelsdossier.

Rechtswinkel Eindhoven
Mocht u zelf een officiële waarschuwing hebben ontvangen van uw werkgever en heeft u hierover meer vragen, dan helpen onze adviseurs u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners