De Onderhoudsplicht – door Nina Prast

In de meeste gezinnen is het vanzelfsprekend dat de ouders een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van hun kinderen. Maar hoe zit het met andere kosten, zoals schoolgeld of de kosten voor het behalen van het rijbewijs? Welke uitgaven omvat de onderhoudsplicht van ouders en wat is hiervoor het gemiddelde bedrag?

Wat houdt de onderhoudsplicht in?
De onderhoudsplicht is een verplichting tot het bijdragen aan de kosten van levensonderhoud en de studie van uw kind. Daarbij maakt het niet uit of uw kind thuiswonend is, of studeert en op kamers woont. De onderhoudsplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar en geldt voor alle ouders, ongeacht of het gescheiden ouders, stiefouders, voogden, of adoptieouders zijn. Er bestaat een verschil tussen kinderen tot 18 jaar en tot 21 jaar. Dit verschil wordt gekenmerkt door de kosten van verzorging en opvoeding die elke ouder betaalt voor zijn of haar kind vanaf de geboorte. Na het 18e levensjaar zullen deze kosten veranderen in de kosten voor studie en levensonderhoud. Na het 21ste levensjaar vervalt de onderhoudsplicht, maar van de ouders wordt alsnog verwacht dat zij, wanneer zij daartoe financieel in staat zijn, de nodige zorg aan hun kind verschaffen.

Welke kosten vallen onder de onderhoudsplicht?
Om conflicten te vermijden is het verstandig om samen met uw kind te bepalen welke kosten u met het oog op uw financiële toestand (en die van uw partner) gaat betalen en welke niet. Er bestaan echter geen maatstaven voor de hoogte van het bedrag dat een ouder zou moeten betalen voor het kind, waardoor u zelf tot een redelijk bedrag kan komen. Om een inschatting te maken, kunt u altijd aan mensen in uw omgeving vragen wat zij allemaal voor hun kind betalen en waarom.

De gang naar de rechter
Indien u er samen met uw kind niet uit komt, kunt u altijd nog naar de rechter. Uw kind kan van mening zijn dat u niet genoeg betaalt of u kunt van mening zijn dat u te veel betaalt. De weg naar de rechter is een laatste redmiddel welke niet de voorkeur verdient, u dient namelijk zelf de proceskosten te betalen en deze kunnen hoog oplopen. Het is daarom aan te raden dat u eerst probeert om er samen met uw kind uit te komen. Mocht u toch voor de gang naar de rechter kiezen, dan zult u er rekening mee moeten houden dat er geen maatstaven zijn voor de kosten die een ouder dient te betalen en dat de rechter enkel zal kijken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Onderhoudsplicht bij gescheiden ouders
Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij een financiële regeling treffen: de kinderalimentatie.  Afspraken hierover zullen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.  Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag spelen meerdere factoren een rol, zoals de draagkracht, de behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen en de zorgregeling. In sommige gevallen bestaat deze kinderalimentatie na echtscheiding naast een verschuldigde partneralimentatie.

Advies
Kortom, het is verstandig om met uw kinderen op tijd afspraken te maken over welke kosten u voor ze zal gaan betalen en welke niet. Er bestaan geen algemene maatstaven voor welke kosten er onder de onderhoudsplicht vallen. Daarbij zal bij scheiding de onderhoudsplicht van beide ouders blijven bestaan. Wanneer u er zelf niet uitkomt met uw kind kunt u naar de rechter, maar dit is niet aan te raden omdat de proceskosten hoog op kunnen lopen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben over de onderhoudsplicht, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners