De transitievergoeding – door Merel Adams

De transitievergoeding is een veel gebruikte term bij beëindiging van het dienstverband. Maar wat is een transitievergoeding nu eigenlijk? Wanneer heeft u er recht op? Hoe berekent u de hoogte van een transitievergoeding en waar moet u op letten?

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding. Al vanaf de eerste werkdag heeft u recht op een transitievergoeding. Als voorwaarde voor het recht op een transitievergoeding geldt dat uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van uw werkgever. Denk hierbij aan het niet verlengen van uw arbeidsovereenkomst, opzegging van uw arbeidsovereenkomst of ontbinding van uw arbeidsovereenkomst door de rechter op verzoek van uw werkgever. Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief. Dit kan echter alleen wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of om een eigen bedrijf te beginnen.

Geen recht op transitievergoeding
Er zijn ook omstandigheden waarbij uw werkgever niet verplicht is om een transitievergoeding te betalen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

· Uw arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd;
· Uw werkgever is failliet verklaard, heeft uitstel van betaling gekregen of zit in de schuldsanering;
· U heeft de AOW- of pensioenleeftijd bereikt;
· U heeft ernstig verwijtbaar gehandeld of u bent nalatig geweest. Bijvoorbeeld wanneer u zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal.

Hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw maandsalaris en de duur van uw dienstverband. De vergoeding is daardoor voor iedereen anders. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

· U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag;
· De vergoeding over het restant wordt berekend volgens de formule: (bruto ontvangen salaris over restant / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12). Deze formule kunt u ook gebruikten bij contracten korter dan één jaar.

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt elk jaar opnieuw bepaald. De vergoeding bedraagt sinds 1 januari 2021 maximaal €84.000, behalve wanneer u meer dan €84.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan uw bruto jaarsalaris.

Transitie- en inzetbaarheidskosten mogen door de werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit zijn kosten die uw werkgever maakt om u snel aan ander werk te helpen, zoals omscholing, begeleiding bij ontslag (outplacement) en coaching. Deze kosten mag uw werkgever van de transitievergoeding afhalen. U krijgt dan een lagere transitievergoeding.

Goed om te weten
Het kan zijn dat u zelf actie moet ondernemen om de transitievergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever de vergoeding niet betaalt. In dat geval moet u de transitievergoeding binnen drie maanden nadat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd opeisen via de rechter. Als u dit niet tijdig doet, vervalt uw recht op de transitievergoeding. Controleer daarom tijdig of u recht heeft op een transitievergoeding en of de berekening van uw werkgever klopt.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over de transitievergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment zowel spreekuren op locatie als digitale spreekuren (beide op afspraak). Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners