De vaststellingsovereenkomst – door Roman Herlaar

Wanneer een werkgever en werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden spreken we van een vaststellingsovereenkomst, waarin onderlinge afspraken kunnen worden vastgelegd.

Recht op een WW-uitkering
Een van de belangrijkste zaken waar u bij een vaststellingsovereenkomst rekening mee moet houden is dat u na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst mogelijk uw recht op een Werkloosheidsuitkering (WW) kunt verliezen. De volgende punten zijn van belang voor het behouden van uw recht op een WW-uitkering:
– zo dient uw werkgever het initiatief te nemen voor uw ontslag;
– er moet geen dringende reden voor een ontslag zijn;
– de voor uw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of cao);
– u bent op het moment van uw ontslag niet ziek;
– er dient een duidelijke einddatum opgenomen te zijn in uw vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding
Ook indien uw ontslag verloopt met wederzijds goedvinden – zoals bij een vaststellingsovereenkomst – heeft u onder voorwaarden recht op een transitievergoeding (of ontslagvergoeding). De minimale hoogte hiervan is afhankelijk van de lengte van uw dienstverband, maar u kunt door onderhandelingen met de werkgever ook tot een hogere transitievergoeding komen.

Tekenen van de vaststellingsovereenkomst
Voelt u zich echter niet gedwongen om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen; een werkgever kan u hiertoe niet verplichten. Wanneer u besluit om deze vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen blijft uw dienstverband (voorlopig) nog in stand. Wanneer de werkgever u toch wilt ontslaan dient hij zich te wenden tot het UWV of de kantonrechter.
Voor de vaststellingsovereenkomst geldt een herroepingstermijn van 14 dagen. Ook als u al getekend heeft maar hier achteraf spijt van heeft, kunt u dus binnen twee weken uw instemming met het ontslag intrekken.
Voor verdere juridische bijstand omtrent uw vaststellingsovereenkomst is het verstandig om een advocaat of jurist in te schakelen, zij kunnen u verder adviseren over de specifieke inhoud van uw vaststellingsovereenkomst en uw rechten.
Voor vragen over uw vaststellingsovereenkomst kunt u echter ook gratis bij ons terecht; onze adviseurs helpen u graag verder.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze vaste spreekuren op de dinsdag- en donderdagavond enkel op afspraak bezoeken. Voor meer informatie over het maken van een afspraak klik hier.
In aanvulling op de spreekuren of afspraak blijft onze online procedure ook tijdelijk nog van kracht. Voor meer informatie over deze online procedure klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners