De vaststellingsovereenkomst: Is een handtekening noodzakelijk? | door Frederique Donders

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is voor zowel werkgevers als werknemers een veelgebruikte methode om een dienstverband te beëindigen. Het zorgt voor duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Er bestaat echter een wijdverspreid misverstand dat deze overeenkomst alleen rechtsgeldig zou zijn als beide partijen hun handtekening eronder zetten. Is een handtekening van beide partijen altijd noodzakelijk om deze overeenkomst daadwerkelijk rechtsgeldig te maken?

Het wettelijk kader
Een overeenkomst wordt doorgaans als rechtsgeldig beschouwd wanneer er sprake is van een aanbod, een aanvaarding en wederzijdse verplichtingen. Op grond van de Nederlandse wet moet een overeenkomst tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan. Dit heeft bij veel mensen de indruk gewekt dat een handtekening een absolute voorwaarde is voor rechtsgeldigheid. Het begrip ‘schriftelijk’ is echter breder dan vaak wordt gedacht en laat enige ruimte over voor andere vormen van vastlegging.

De interpretatie van ‘schriftelijk’
De term ‘schriftelijk’ in de wet kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het kan verwijzen naar een fysiek document, maar ook naar digitale communicatie zoals e-mails of zelfs tekstberichten. Wat van cruciaal belang is, is dat er een duidelijke intentie van instemming door beide partijen kan worden aangetoond. Dit kan via meerdere communicatiemiddelen en hoeft niet per se een fysieke handtekening te zijn.

De overeenstemming
In het contractenrecht wordt vaak de nadruk gelegd op het principe van overeenstemming. De kern van een vaststellingsovereenkomst is dat er een duidelijk akkoord is tussen beide partijen. Dit kan bevestigd worden door uitgewisselde e-mails, mondelinge afspraken die later schriftelijk zijn vastgelegd, of zelfs een geluidsopname waarin beide partijen hun instemming verklaren. Juridisch gezien maakt het ontbreken van een handtekening de overeenkomst niet per se ongeldig.

Het idee dat een vaststellingsovereenkomst voor het beëindigen van een dienstverband enkel rechtsgeldig is met handtekeningen van beide partijen is een misverstand. De Nederlandse wet vereist enkel een ‘schriftelijke’ overeenkomst, een term die breder is dan vaak wordt gedacht. Dit kan variëren van een fysiek document tot e-mails of zelfs tekstberichten. Het essentiële element is wederzijdse instemming, die op meerdere manieren kan worden vastgelegd. Een handtekening is doorgaans het nuttigst voor beide partijen, maar is niet strikt noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid van een vaststellingsovereenkomst.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot de rechtsgeldigheid van uw vaststellingsovereenkomst, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners