De verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding – door Dilara Haskuzugüdenli.

Niemand trouwt om uiteindelijk bij de rechter te komen voor een echtscheiding, toch kan dit iedereen overkomen. Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Zo zullen er afspraken over eventuele alimentatie gemaakt dienen te worden alsmede over de verdeling van bezittingen. Mochten er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen, dienen hier ook afspraken over worden gemaakt. Vaak wordt er niet meteen gedacht aan het pensioen dat samen in het huwelijk is opgebouwd. Zodra een van de partners de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt na de scheiding, wordt het opgebouwde pensioen verdeeld. Dit wordt pensioenverevening genoemd. Het is daarom van belang dat hierover vooraf al afspraken worden gemaakt. Deze afspraken komen vast te staan in het echtscheidingsconvenant. Dit is een document waarin alle afspraken omtrent uw echtscheiding staan. De AOW, lijfrente en het nabestaandenpensioen hoeft u niet te verdelen.

Er zijn drie regelingen voor de verdeling van het pensioen. Om vast te kunnen stellen onder welke regeling u valt, wordt er gekeken naar het jaar waarin u bent gescheiden. Wanneer u bent gescheiden voor 27 november 1981 wordt het pensioen niet verdeeld. Als uw scheiding valt tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, gelden er andere regels. Voor deze periode is door de rechter beslist dat het pensioen na scheiding tussen de ex-partners moet worden verdeeld. Het opgebouwde pensioen voor het huwelijk telt dan ook mee. Het is hier van belang dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Het ouderdomspensioen valt volgens deze regeling namelijk in de gemeenschap van goederen. De uitspraak van de rechter is later vervangen door de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS). U moet volgens deze wet het pensioen verdelen wanneer u bent gescheiden na 30 april 1995.  In de Wet VPS maakt het geen verschil of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.

Bij verdeling wordt in beginsel uitgegaan van de helft van het pensioen voor elke partner. U kunt met uw partner ook een andere verdeling afspreken. Deze afspraken kunt u ook laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant. U kunt ook samen afspreken om niets te verdelen wanneer beide partners bijna evenveel pensioen hebben opgebouwd. U en uw ex-partner behouden dan uw eigen pensioenrechten.

Mocht u zelf in een echtscheiding zitten en meer informatie willen over de verdeling van uw ouderdomspensioen, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners