De verhuiskostenvergoeding – door Lonneke van Veldhoven

Wanneer een huurder door renovatiewerkzaamheden of sloop moet verhuizen, kan hij soms aanspraak maken op verhuiskostenvergoeding: een tegemoetkoming in de kosten die de huurder moet maken ten aanzien van de verhuizing.

Hoogte verhuiskostenvergoeding

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de woonruimte en de verhuisdatum. Voor een kamer geldt geen minimale vergoeding, maar voor een zelfstandige woonruimte wel. De minimumbijdrage wijzigt ieder jaar voor 1 maart en deze kunt u online vinden, bijvoorbeeld op de website van Rijksoverheid. Het is een forfaitair bedrag, wat wil zeggen dat de gemaakte kosten of de duur van het verblijf niet relevant zijn voor de hoogte van de verhuiskostenvergoeding.

Rechts op verhuiskostenvergoeding

Een huurder heeft alleen recht op verhuiskostenvergoeding wanneer de verhuurder de huurovereenkomst opzegt vanwege omstandigheden die niet aan de huurder toe te rekenen zijn. Het mag bijvoorbeeld niet gaan om een opzegging naar aanleiding van een betalingsachterstand. Sloop, renovatie of de uitvoering van een geldend bestemmingsplan zijn omstandigheden die niet aan de huurder toe te rekenen zijn. In dat geval heeft hij wel recht op een verhuiskostenvergoeding.

In het geval van renovatie kan het zo zijn dat de huurovereenkomst niet wordt opgezegd, maar dat de huurder tijdelijk moet verhuizen. Ook in dat geval heeft de huurder recht op de vergoeding, zelfs in het geval dat de huurder zelf om de renovatie heeft verzocht. Dit is een dwingende bepaling, daarom mag een verhuurder hierover geen andere afspraken mag maken met de huurder. Het is belangrijk op te merken dat (dringend) onderhoud waarbij uitstel leidt tot extra kosten of schade niet als renovatie gezien wordt. Men spreekt van renovatie wanneer sprake is van een toename van het woongenot door een fysieke verandering of toevoeging.

Aantonen noodzaak

Ook moet het evident zijn dat een noodzaak bestaat tot verhuizing en dat de huurder ook werkelijk verhuist. Die noodzaak wordt niet snel aangenomen. Het moet gaan om werkzaamheden die onmogelijk uitvoerbaar zijn wanneer de woning bewoond wordt. Daarbij kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden van de huurder een rol spelen, zoals zijn gezondheid of de gezinssamenstelling. Van verhuizing is sprake wanneer de huisraad verhuisd moet worden naar een tijdelijke woning. Het enkel meenemen van een aantal persoonlijke spullen is onvoldoende.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de verhuiskostenvergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners