Deliveroo koeriers: werknemers of zelfstandigen? – Door Nina Olivari

Rechtsvraag – Rechtbank
Iedereen heeft wel eens van “Deliveroo” gehoord. Dit is een internetdienst met fiets- of scooterkoeriers die maaltijden bij mensen thuisbezorgen. De internetdienst is afgelopen jaren een aantal keer in het nieuws voorbijgekomen. Dit kwam mede doordat ze bij de rechtbank moesten verschijnen. De vraag die zich daar voordeed was of de fietskoeriers aangemerkt mogen worden als zzp’ers of dat ze eigenlijk recht hebben op een arbeidsovereenkomst aangezien sprake zou zijn van een dienstbetrekking. Deliveroo behandelt hen namelijk tot nu toe als zzp’ers maar dit blijkt nu toch niet te deugen.

De kantonrechter oordeelde hier in 2019 al over en verklaarde dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers, in afwijking van het schriftelijke contract, is aan te merken als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW. Deliveroo was het niet eens met deze uitspraak en ging in hoger beroep.

Hoger beroep
Echter, het hof van Amsterdam komt tot dezelfde uitkomst. Zij geeft daar verschillende redenen voor. Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat een dienstbetrekking nu tot een dienstbetrekking maakt.

Een dienstbetrekking heeft namelijk de volgende kenmerken:
1. De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken;
2. De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen;
3. Tussen de werknemer en werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Het hof van Amsterdam stelt dat het systeem waarmee koeriers op diensten kunnen intekenen bij Deliveroo hen wel enige vrijheid geeft, maar dat dit niet per se betekent dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deliveroo werkt daarnaast met een systeem dat de mogelijkheid geeft om bezorgers te controleren. De bezorgers krijgen zo gemiddeld 30 minuten de tijd om een bezorging te doen en hebben dus maar een beperkte vrijheid in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit duidt erop dat de bezorgers geen echte zelfstandigen zijn zoals Deliveroo hen beschouwt.

Daarnaast bepaalt Deliveroo eenzijdig de hoogte van het loon. Ruim twee derde van de bezorgers kan met hun uurloon geen voorziening treffen voor ziekte of werkloosheid, aldus het hof.

Tot slot heeft Deliveroo onder andere de contractvorm met de bezorgers meermalen gewijzigd. Volgens het hof duidt dit op een gezagsverhouding en daarmee wordt de rechtsverhouding gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

Oordeel hof
Aangezien aan alle kenmerken van een dienstbetrekking wordt voldaan, zal de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers aangemerkt worden als een arbeidsovereenkomst. Hiermee krijgen de koeriers de rechten die bij een arbeidsovereenkomst horen.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners