Een werkgever dient voortaan verplichte opleidingen te betalen | door Annabel Roos

Op 1 augustus 2022 is er een nieuwe wet in werking getreden die bepaalt dat een verplichte opleiding kosteloos moet zijn voor de werknemer. Indien mogelijk moet deze tijdens werktijd gevolgd worden. Daarnaast dient de opleidingstijd als arbeidstijd beschouwd te worden.

De opleiding
Het gaat dus om de aan een werkgever opgelegde verplichting tot het aanbieden van een opleiding. Denk hierbij aan opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld het bijhouden van vakbekwaamheid. Ook scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, bijvoorbeeld een scholing die voorkomt dat de werknemer disfunctioneert, moet door de werkgever aangeboden worden. De kosten voor deze verplichte opleiding mogen niet op de werknemer worden verhaald. Een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst dat hiermee strijdig is, is dus niet geldig. Maar let op, niet iedere opleiding wordt als een verplichte opleiding beschouwd. Een verplichte opleiding is een opleiding die de werkgever verplicht is aan te bieden op grond van het Europees recht, nationaal recht, de cao of een regeling van een bestuursorgaan.

Uitgezonderde opleidingen
Een aantal specifieke beroepsopleidingen zijn uitgezonderd van deze verplichting, zoals verpleegkundigen, beveiligers, artsen en advocaten. De werkgever is niet verplicht om deze opleidingen te vergoeden. De werkgever mag wel aanbieden deze te betalen.

De arbeidstijd
Zoals in de inleiding al is opgemerkt, wordt de opleidingstijd beschouwd als arbeidstijd. Daarnaast dient de opleiding, wanneer dat mogelijk is, plaats te vinden tijdens de tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden. Werkgevers moeten dus rekening houden met de nieuwe verplichtingen die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, namelijk dat zij verplichte opleidingen kosteloos aanbieden, de opleidingstijd als arbeidstijd beschouwen en, wanneer dat mogelijk is, de opleiding plaats laten vinden tijdens de werkuren. Ook studiekostenbedingen die zijn overeengekomen vóór 1 augustus 2022 en in strijd zijn met deze regels, zijn dus niet geldig. De werknemer kan daar dus geen beroep op doen.

Mocht in uw eigen arbeidsovereenkomst een studiekostenbeding opgenomen zijn over een verplichte opleiding, schroom dan niet om langs te komen bij Rechtswinkel Eindhoven! Dat kan tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners