Erfgenamen – door Sally Badji

Wanneer een persoon overlijdt kan sprake zijn van een achtergelaten erfenis, ook wel de nalatenschap genoemd. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene (oftewel de erflater). Wie de erfgenamen zijn is afhankelijk van de vraag of er een testament is. Erfgenamen kunnen namelijk op twee manieren worden aangewezen: via de wet of via het testament.

Optie 1: Er is geen testament (wettelijke erfgenamen)
In de wet worden erfgenamen verdeeld in vier groepen: (1) de echtgenoot/geregistreerd partner en de kinderen, (2) de ouders, broers en zussen, (3) de grootouders en (4) de overgrootouders.
Wanneer de erflater geen erfgenamen heeft die vallen in de eerste groep, erft de tweede groep de erfenis. Dit gaat op dezelfde manier door tot en met de laatste groep.
Wanneer een van de erfgenamen uit deze vier groepen overlijdt, erven de kinderen van deze erfgenamen in zijn plaats. Het kind van de erfgenaam komt daarmee in de plaats van de oorspronkelijke erfgenaam. Dit heet plaatsvervulling.

De erfenis wordt altijd evenredig verdeeld over het aantal erfgenamen. Als een erflater bijvoorbeeld een echtgenoot en twee kinderen heeft, krijgt uiteindelijk ieder van hen een-derde deel van de erfenis. Wel is het zo dat in eerste instantie de echtgenoot automatisch de volledige erfenis krijgt. De kinderen krijgen een vordering op de echtgenoot, welke pas afgelost hoeft te worden als de echtgenoot komt te overlijden.

Ook voor de tweede groep erfgenamen geldt dat de erfenis in principe gelijk verdeeld wordt. Echter moet bij de verdeling in de tweede groep wel gekeken worden naar een tweetal zaken.
De ouders van de erflater erven elk standaard een kwart van de (overgebleven) erfenis. Daardoor worden de erfdelen van de andere erfgenamen kleiner.
Bij een situatie waarin de erflater zowel volle- als halfbroers/-zussen heeft, erven de volle broer/zus twee keer zoveel als de halfbroer/-zus.

Optie 2: Er is wel een testament
Wanneer de erflater een testament heeft laten opstellen wordt hierin vermeld wie de erfgenamen zijn en wie welk deel van de erfenis krijgt. De erflater kan hierbij kiezen om erfgenamen die wettelijk recht hebben op de erfenis te onterven. Als u er niet zeker van bent of de erflater een testament heeft laten opstellen, kunt u dit schriftelijk navragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR).

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over de (wettelijke) verdeling van een erfenis of over uw rechten als een erfgenaam? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.
In aanvulling op de digitale spreekuren blijft het ook mogelijk om uw juridische vragen via de mail te sturen. Voor meer informatie over dit alternatief klik hier

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners