Erkenning en ontkenning van vaderschap – door Christl van Lier

Vaststellen van het vaderschap
Het kan van belang zijn om vast te stellen wie de verwekker is van een kind. Denk hierbij aan situaties waarin de moeder van het kind niet zeker weet of de man die het kind heeft erkend ook werkelijk de verwekker (biologische vader) van het kind is. Ook biedt vaststelling uitkomst indien de verwekker het kind weigert te erkennen.

Eveneens kan de situatie zich voordoen dat het kind wil dat de verwekker als juridisch vader wordt erkend. Indien een van dit soort omstandigheden zich voordoet, kan de rechtbank middels een DNA-onderzoek de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (gvv) verzoeken. Hiervoor bent u verplicht een advocaat in te schakelen.

Erkenning van het vaderschap
Indien u het kind wilt erkennen, maar de moeder van het kind geen toestemming tot erkenning van het kind geeft, kan de rechter toch vervangende toestemming tot erkenning geven indien vast komt te staan dat u de verwekker bent van het desbetreffende kind. Wordt deze vervangende toestemming gegeven, dan wordt u als juridisch vader van het kind erkend.

De juridisch vader heeft een onderhoudsplicht. Het kind wordt erfgenaam van de juridisch vader. Hoe een procedure tot het vaststellen van vaderschap zich verder in de praktijk voordoet kunt u lezen op de site van Rechtspraak.nl.

Ontkenning van het vaderschap
Een man is automatisch juridisch vader van het kind wanneer hij met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Indien de juridisch vader het vaderschap van het kind ontkent, leidt dit er volgens de wet toe dat het vaderschap van de juridisch vader nooit heeft bestaan.

Ontkenning van het vaderschap is onmogelijk indien de juridisch vader ook de verwekker van het kind is, voor het huwelijk al wist dat zijn echtgenote zwanger was en wanneer de juridisch vader akkoord gaat met de daad waardoor zijn echtgenote zwanger raakt. Bij de laatste twee gevallen kan het wel mogelijk zijn om het vaderschap van het kind te ontkennen indien de moeder niet eerlijk is geweest omtrent de verwekker van het kind.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over vaderschap? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment zowel spreekuren op locatie als digitale spreekuren (beide op afspraak). Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners