Gebreken aan een huurwoning | door Feike Weerts

Het is bijna onvermijdelijk. Vrijwel iedere huurwoning gaat op een bepaald moment gebreken vertonen. De cv-ketel werkt niet meer, de afzuigkap gaat kapot of er ontstaat schimmel.  Het is voor velen onduidelijk wie opdraait voor het repareren van deze gebreken; de huurder of de verhuurder. Hiervoor gelden echter regels. Enkele van deze regels worden uiteengezet in dit artikel.

Soort onderhoud
Afhankelijk van het soort onderhoud wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en kosten. Groot onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Hierbij kan gedacht worden aan het vervangen van een kozijn of een cv-ketel. Klein onderhoud valt daarentegen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voorbeelden van klein onderhoud zijn het aanbrengen van een tochtstrip of het repareren van een kapotte deurbel. In de wet is een vaste lijst opgenomen, waarin wordt opgesomd welke gebreken onder groot en klein onderhoud vallen. Deze lijst kan ook online worden geraadpleegd (klik hier).

Het is wel mogelijk om onderling afspraken te maken over de verdeling van het onderhoud. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat een huurder een aantal onderdelen van het groot onderhoud voor zijn of haar rekening neemt. Deze afspraken zijn meestal te vinden in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden.

Handelwijze
Wanneer een woning een gebrek vertoont dat valt onder groot onderhoud, dient de huurder het gebrek te melden bij de verhuurder. Een verhuurder is verplicht, buiten gevallen die spoed vereisen, om het gebrek binnen zes weken na de melding te verhelpen. Het is daarom verstandig een melding schriftelijk te doen, zodat duidelijk is op welke datum melding is gedaan.  Wanneer een verhuurder zich niet houdt aan de termijn van zes weken, kan een huurder in sommige gevallen naar de Huurcommissie stappen. De Huurcommissie kan dan uitspraak doen met betrekking tot het probleem. Mochten er ernstige gebreken zijn, dan kan de Huurcommissie zelfs een tijdelijke huurverlaging toekennen.

Zowel de huurder als de verhuurder hebben dus verplichtingen wanneer gebreken optreden. Het is belangrijk dat u als huurder goed voor ogen heeft welke gebreken voor rekening van een verhuurder komen en welke gebreken voor rekening van een huurder komen. De lijst waar eerder in dit artikel naar is verwezen en de huurovereenkomst kunnen hier uitkomst in bieden.

Heeft u vragen aangaande gebreken in uw huurwoning of andere juridische vragen? Dan bent u van harte welkom op een van onze spreekuren op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners