Geluidsoverlast: wat kun je ertegen doen? – door Robin Doreleijers

Iedereen kent het wel: je moet jezelf concentreren en ineens besluit de buurman om dat lekkere nummer van zijn favoriete heavy metal band te beluisteren op zijn gloednieuwe speakers. Veel mensen hebben af en toe last van buurgeluiden, maar hoe en wanneer kan je hier iets tegen doen? Geluidsoverlast is een vorm van hinder en kan worden veroorzaakt door allerlei factoren. Onder buren is het veruit ergernis nummer één en dat kan het woongenot of zelfs de gezondheid schaden. Regels omtrent dit onderwerp zijn daarom erg belangrijk en meestal te vinden in de APV van de gemeente.

Geluidsoverlast? Ja of nee?
Ten eerste is het belangrijk na te gaan of daadwerkelijk sprake is van geluidsoverlast. Buren moeten nou eenmaal enige mate van hinder van elkaar dulden. Er is een verschil tussen overlast en ‘normale leefgeluiden’. Normale leefgeluiden zijn de dagelijkse geluiden die toch als hinderlijk kunnen worden ervaren. Hiervan wordt vaak onterecht een melding gemaakt. In de zomer spelen nou eenmaal meer kinderen buiten dan in de winter, men stofzuigt weleens het huis en ooit knalt een deur hard dicht. Of sprake is van geluidsoverlast, hangt af van verschillende factoren zoals de duur en frequentie van het geluid. Soms hoeft een geluid niet zozeer heel hard te zijn, maar valt het toch onder hinder omdat het heel de dag door hoorbaar is. Denk hierbij aan een blaffende hond.

Ik ervaar geluidsoverlast. Wat nu?
Ten eerste kunt u contact opnemen met uw buren. Leg op een rustige manier uit wat u dwarszit. Soms hebben zij namelijk niet eens door dat ze overlast veroorzaken. Probeer er rekening mee te houden dat een verhaal altijd twee kanten heeft. Misschien is uw buurman wel slechthorend? Ook kunt u samen nadenken over praktische oplossingen: vaak biedt dit al een uitkomst.

Verdere stappen
Wanneer uw buren niet welwillend zijn, is het verstandig professionele hulp in te schakelen. U kunt in dat geval contact opnemen met de gemeente. Er kan dan een buurtbemiddelaar worden ingeschakeld die u helpt het probleem op te lossen. Soms is echter geen buurtbemiddeling beschikbaar en kan een mediator een uitkomst bieden. Hij zal het gesprek tussen u en uw buren begeleiden en zoeken naar een oplossing. Voor zowel buurtbemiddeling als mediation is medewerking van beide partijen vereist. Contact opnemen met de politie is ook een optie. Als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort, kan de politie optreden. Eén ding dat u sowieso al kunt doen, is het verzamelen van bewijsmateriaal. Houd bijvoorbeeld een logboek bij met daarin alle momenten waarop en hoe u geluidsoverlast heeft ervaren. Daarbij is het maken van geluidsopnames of het opmeten van het geluid erg verstandig. Tot slot kunt u overwegen een civiele procedure te starten. Dit vereist onrechtmatige hinder. Geluidsoverlast is niet altijd onrechtmatig en dit moet goed worden onderbouwd. Het starten van een procedure is echter niet altijd wenselijk. Een gang naar de rechter maakt de verstandhouding met de buren er over het algemeen niet beter op. Denk hier van tevoren goed over na.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners