Gevolgen van de nieuwe pensioenwet | door Sonja Rijkers

Sinds 1 juli 2023 zijn er een aantal wetswijzigingen ingevoerd. Een van deze wijzigingen is de invoering van een nieuwe pensioenwet, de Wet Toekomstige Pensioenen. In dit artikel kunt u meer informatie vinden over deze nieuwe wet.

Situatie vóór de wetswijziging
Pensioen is het geld dat u kunt krijgen nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. Voorheen was het zo dat bij de meeste pensioenen nauwelijks of geen verandering te zien was in de hoogte van de pensioenen. Het grootste deel van het pensioen werd aan het einde van de loopbaan opgebouwd. Hierdoor was het gunstiger om voor langere tijd bij dezelfde werkgever te werken. Verder werden de pensioenen opgebouwd door de werknemers samen, waardoor de financiële risico’s gedeeld worden. Hierna zou het pensioenfonds dit verdelen en het pensioen uitkeren aan de werknemer. Dit is een verouderd systeem, waardoor er in samenwerking met de vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders een nieuwe pensioenwet is gemaakt.

Situatie vanaf 1 juli 2023
Wat is er nu veranderd in de nieuwe wet? Ten eerste wordt de belastingvrijstelling van de derde pijler verruimd. De derde pijler is het geld dat u spaart voor uw pensioen, de belastingvrijstelling is het bedrag waar geen belasting over gerekend wordt. Doordat de belastingvrijstelling groter wordt, kunt u als zelfstandige meer pensioen opbouwen. Ten tweede zorgt de nieuwe pensioenwet ervoor dat de werkgever het pensioen kan verhogen of verlagen op basis van de financiële gezondheid van het bedrijf. In goede tijden kan het pensioen verhoogd worden en in slechte tijden kan het pensioen worden verlaagd. Wel wordt er gezorgd voor voldoende buffers, om de werknemer zo min mogelijk te benadelen.

Ten derde is nu een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht. Hierdoor dient iedereen van jong tot oud, hetzelfde percentage premie te betalen. Het maximale premiepercentage per maand is 30%. Het is goed om te weten dat het pensioenstelsel op dit moment in een overgangsperiode zit. De beoogde wijzigingen kunnen in de meeste gevallen niet direct ingevoerd worden en dit kan de komende tijd dus voor enige verwarring zorgen. Het nieuwe pensioenstelsel dient op 1 januari 2028 te zijn gerealiseerd.

Krijgt u te maken met de nieuwe pensioenwet en heeft u hier vragen over? Schroom dan niet om langs te komen bij Rechtswinkel Eindhoven. Wij zijn elke dinsdag- en donderdagavond van 19:30-20:45 uur geopend. U kunt zonder afspraak bij ons binnenlopen.

 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners