Gewijzigde wetgeving rondom erkenning en gezag | door Anne-Bo van de Biesebos

Als je te horen krijgt dat je vader of duomoeder wordt, wil je je niet druk maken om de juridische zaken. Het is wel verstandig om bepaalde zaken te regelen. Vanaf 1 januari 2023 zijn de regels omtrent erkenning en gezag gewijzigd. Wat er is veranderd, wordt in dit artikel uitgelegd. Er zijn drie situaties mogelijk: het kind is erkend en geboren vóór 1 januari 2023, het kind is erkend vóór 1 januari 2023 en geboren ná 1 januari 2023 of het kind is erkend en geboren ná 1 januari 2023.

Algemeen
Het is belangrijk om te weten dat de moeder uit wie het kind is geboren en de vader of duomoeder die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder uit wie het kind is geboren, automatisch het gezag over het kind heeft en het kind automatisch heeft erkend. Onderstaande situaties gelden daarom alleen voor vaders en duomoeders die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben met de moeder uit wie het kind is geboren.

Erkenning en gezag
Voordat op de situaties wordt ingegaan, is het belangrijk om te weten wat erkenning en  gezag inhouden. Door erkenning wordt de vader of de duomoeder juridisch ouder van het kind en er ontstaat een financiële zorgrelatie tussen het kind en diegene. Een ander gevolg is dat de vader of duomoeder en het kind erfgenaam van elkaar worden. Door gezag heeft de vader of de duomoeder het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden en wordt deze de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, waardoor diegene mag meebeslissen over de financiën en zorg voor het kind.

Kind erkend en geboren vóór 1 januari 2023
Wanneer het kind vóór 1 januari 2023 is erkend, moet de erkenning en het gezag apart van elkaar geregeld worden. De erkenning vindt plaats bij de gemeente voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte. Los van de erkenning moet het gezag geregeld worden. Gezag moet via een formulier worden aangevraagd bij de rechter. Dit kan digitaal of schriftelijk. Zowel erkenning als het digitaal aanvragen van het gezag is gratis.

Kind erkend vóór 1 januari 2023 en geboren ná 1 januari 2023
Het is, zoals hierboven gezegd, mogelijk om het kind voor de geboorte te erkennen. Wanneer het kind in 2022 is erkend en ná 1 januari 2023 is geboren, geldt de regeling van vóór 1 januari 2023: het gezag moet apart van de erkenning worden aangevraagd.

Kind erkend en geboren ná 1 januari 2023
Als het kind ná 1 januari 2023 is erkend, krijgt de vader of duomoeder automatisch het gezag over het kind. Dit hoeft niet meer apart geregeld te worden. Op deze regel zijn wel uitzonderingen mogelijk.

Mocht u twijfelen over de vraag welke situatie op u van toepassing is of welke uitzonderingen er gelden wanneer het kind na 1 januari 2023 erkend en geboren is, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners