Het inhouden van de waarborgsom | door Youssra Oualhaji

Met enige regelmaat komen cliënten naar Rechtswinkel Eindhoven met de vraag of en wanneer de verhuurder (een deel van) de waarborgsom mag inhouden. In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Waarborgsom
Een waarborgsom is een geldbedrag dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder betaalt. Dit dient als garantie voor de verhuurder dat eventuele schade aan de woning of betalingsachterstanden worden gedekt. De waarborgsom kan worden vastgesteld in overleg tussen huurder en verhuurder.  Deze mag sinds 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Op het moment dat de waarborgsom voor 1 juli 2023 drie maanden kale huur bedraagt, hoeft de verhuurder dit pas terug te betalen na het beëindigen van de huurovereenkomst.

Inhouden waarborgsom
Na het beëindigen van de huurovereenkomst krijgt de verhuurder in de meeste gevallen de volledige waarborgsom terug. Hiervoor is vereist dat de woning in dezelfde staat wordt opgeleverd als bij aanvang van de huurovereenkomst. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen. De verhuurder mag de waarborgsom inhouden:

  • als het huis niet in dezelfde staat wordt opgeleverd (bijvoorbeeld wanneer de woning vies wordt achtergelaten of als er schade aan de woning is aangericht door de huurder);
  • als er sprake is van een huurachterstand; of
  • als bij de eindafrekening van de energiekosten blijkt dat de verhuurder moet bijbetalen omdat de reeds betaalde voorschotten te laag waren voor de daadwerkelijke energiekosten (hierbij is het wel van belang dat het gaat om een opeisbare vordering: de eindafrekening moet er daadwerkelijk zijn en met de huurder worden gedeeld, het inhouden van de waarborgsom mag niet op basis van ‘verwachtingen’).

Alleen in de hierboven genoemde gevallen mag de verhuurder de waarborgsom (of een deel hiervan) opschorten of verrekenen.

Mocht u in een situatie terechtkomen waarbij de verhuurder onterecht de waarborgsom inhoudt, schroom dan niet om langs te komen bij Rechtswinkel Eindhoven. Wij zijn elke dinsdag- en donderdagavond van 19:30-20:45 uur geopend. U kunt zonder afspraak bij ons binnenlopen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners