Het naar Nederland laten komen van een partner vanuit een niet-EU lidstaat | door Beyza Sayar

Stel u heeft een partner die in Servië woont en u wil hem of haar naar Nederland halen. Wat moet u dan allemaal doen? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen.

De voorwaarden
Allereerst moet er sprake zijn van een duurzame en exclusieve relatie, zoals een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Beide partners moeten daarnaast minimaal 21 jaar oud zijn, tenzij u al getrouwd was toen u beiden in het buitenland woonde, in welk geval u een verblijfsvergunning kunt aanvragen vanaf 18 jaar, op voorwaarde dat uw huwelijk internationaal erkend wordt.

Bovendien moet uw partner bij u in Nederland gaan samenwonen en zich op uw adres laten inschrijven. Daarnaast dient u de Nederlandse nationaliteit te bezitten of in het bezit te zijn van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. Als u een verblijfsvergunning heeft op basis van humanitaire gronden moet u doorgaans minstens 1 jaar legaal in Nederland hebben gewoond voordat u uw partner naar Nederland kunt laten komen. Er zijn echter uitzonderingen als u momenteel in het buitenland verblijft en samen naar Nederland komt, of als het in het belang is van uw minderjarige kinderen dat uw partner eerder naar Nederland komt.

Daarnaast dient u te voldoen aan de inkomenseisen en dient u te verklaren dat u de referent bent voor uw partner, wat betekent dat u verantwoordelijk bent voor het toelaten van uw partner in Nederland. Uw partner moet een geldig paspoort hebben of kunnen bewijzen dat het voor hem/haar niet mogelijk is om een paspoort te krijgen, en mag geen gevaar zijn voor de openbare orde (dit kan hij/zij bewijzen door het invullen van een formulier ‘Bijlage Antecedentenverklaring’). Ook moet uw partner het basisexamen inburgering buitenland afleggen, tenzij hij/zij hiervan vrijgesteld is of geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig heeft. Indien u een verblijfsvergunning heeft voor een uitwisseling, lerend werken of voor seizoensarbeid, kunt u uw partner in de meeste gevallen niet naar Nederland laten komen.

Wat kunt u nog meer doen?
Het is van belang dat u het schriftelijk aanvraagformulier grondig doorneemt. Hierin staat welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag. Daarnaast is het verplicht om de wettelijke buitenlandse documenten te verifiëren en om te zetten naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 De kosten en de beslistermijn
De kosten voor de aanvraag is €210,-. De IND heeft een wettelijke termijn van 90 dagen om een besluit te nemen. Indien er meer tijd nodig is voor het nemen van de beslissing wordt u hierover op tijd geïnformeerd.

Conclusie
Om uw partner vanuit een niet EU-lidstaat naar Nederland te halen, moet u aan de voorwaarden van de IND voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw relatie, uw leeftijden, het gezamenlijk samenwonen in Nederland, het hebben van de Nederlandse nationaliteit en/of een al verleende verblijfsvergunning. Het is in ieder geval belangrijk om het aanvraagformulier grondig door te nemen en de relevante documentatie (eventueel) te laten vertalen. Houd ook rekening met de kosten en de wachttijd die de IND hanteert.

Er zijn vele situaties denkbaar bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Houd daarom rekening met aanvullende regels en andere kosten/wachttijden die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie. Voor de zekerheid kunt u via de website van de IND nagaan of er andere regels voor uw situatie gelden: https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot de procedure rondom een verblijfsvergunning, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners