Het ouderschapsplan – door Cheyenne Bernabela

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding, bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of bij een scheiding van tafel en bed dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden. U blijft samen verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen en het maken van duidelijke afspraken kan veel gedoe voorkomen.

Minimale vereisten ouderschapsplan
Welke afspraken u belangrijk vindt om in een ouderschapsplan op te nemen bepaalt u in principe zelf. Er worden echter wel een aantal minimumeisen gesteld in de wet.
Zo dient er in het plan een beschrijving van de situatie te staan. Hierbij moeten de namen van de ouders en kinderen tot 18 jaar worden opgenomen. Ook de geboortedata worden genoteerd.
Verder dient er een omgangsregeling te worden opgenomen. In de wet wordt verder niet beschreven hoe een dergelijke omgangsregeling eruit hoort te zien, hierover mag u zelf afspraken maken. Er dient te worden opgenomen hoe u de zorg en opvoeding van en de omgang met uw kinderen regelt. Een voorbeeld van een omgangsregeling is co-ouderschap. Hierbij worden de omgang en zorgtaken gelijk verdeeld over beide ouders.
Daarnaast is het ook belangrijk op te nemen hoe u elkaar informatie blijft geven over belangrijke onderwerpen. De communicatie tussen ouders over zulke onderwerpen is een belangrijk onderdeel in de opvoeding van kinderen.
Tot slot dienen de kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen te worden opgenomen. De zogenoemde kinderalimentatie.

Andere afspraken
Naast de wettelijk vereiste afspraken kan het handig zijn ook nog afspraken over andere zaken op te nemen in het ouderschapsplan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over: de dagelijkse zorg, school, sport, medische zorg, vakantie, bijzondere dagen (zoals verjaardagen), financiën, communicatie en het halen en brengen van de kinderen. Het maken van afspraken over deze onderwerpen kan duidelijkheid scheppen in de toekomst.

Samen afspreken
Een ouderschapsplan dient door beide ouders samen te worden opgesteld. Ga hiervoor rond de tafel zitten en probeer de belangrijkste afspraken op papier vast te leggen. Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het betrekken van kinderen een belangrijk onderdeel. In het ouderschapsplan dient ook te worden beschreven hoe de kinderen bij de opstelling betrokken gaan worden.
Wanneer u als ouders geen overeenstemming kunt bereiken over de inhoud van het ouderschapsplan zou een mediator ingeschakeld kunnen worden. Mediation biedt in vele gevallen een uitkomst, maar mocht dit niet zo zijn kunt u tot slot nog naar de rechter stappen om een ouderschapsplan vast te laten stellen.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over (het opstellen van) een ouderschapsplan? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners