Het verzoek om een genderneutraal paspoort | door Nikita Bouman

De overheid gebruikt in principe twee geslachten, namelijk man en vrouw. Bij de geboortegemeente kunt u uw geslacht ook aan laten passen van man naar vrouw of andersom. U kunt bij de gemeente echter niet kiezen voor een genderneutrale vermelding (X). Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank heeft u een advocaat nodig. Die kosten moet u in beginsel zelf betalen. Er zijn echter subsidies waar u eventueel voor in aanmerking kunt komen. Er wordt dan gekeken naar uw inkomen en vermogen. Indien dit onder een bepaalde norm valt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand een deel van de kosten. Indien u in de bijstand zit, betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand vaak 100% van de kosten van uw rechtszaak. Het is daarom van groot belang dat u uitzoekt of u recht heeft op subsidies. Hier kan uw advocaat u ook mee helpen.

Uw advocaat moet een verzoekschrift opstellen en deze naar de rechtbank opsturen. Het verzoekschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit uw persoonlijke verhaal. Dit houdt bijvoorbeeld in wat het voor u zou betekenen als u een X in uw paspoort heeft staan. Het tweede deel van het verzoekschrift is meer juridisch. Hier zullen juridische argumenten instaan waarom u een X op uw paspoort wilt. Daarnaast kunt u nog stukken toevoegen aan het verzoekschrift die belangrijk voor u zijn. U kunt hierbij denken aan een brief waarin u aan de rechter schrijft. Dit is echter niet verplicht. U heeft ook geen deskundigenverklaring nodig. Als alle stukken compleet zijn wordt het verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd. U zult dan moeten wachten op de uitspraak. In sommige gevallen kan de rechtbank u ook oproepen om met de rechter te praten.

De uitspraak van de rechter krijgt u in een brief die een beschikking heet. Hierin staat of u wel of niet een genderneutraal paspoort krijgt. Indien de rechter heeft beslist dat u een genderneutraal paspoort krijgt, moet u drie maanden wachten tot u deze kunt ophalen. Dit is omdat u binnen 3 maanden na de uitspraak nog in hoger beroep kan. De gemeente wacht daarom 3 maanden tot zij uw geboorteakte aanpassen. Na 3 maanden kunt u dan uw genderneutrale paspoort ophalen.

Indien u meer vragen heeft over het aanvragen van een genderneutraal paspoort, dan helpen onze adviseurs u graag verder. Loop vooral eens binnen tijdens een van onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners