Ik ben ziek geworden tijdens mijn vakantie, wat nu? | door Rapina Pararajasingam

Stel, u heeft uw vakantiedagen opgenomen maar u wordt ziek tijdens uw vakantie. Dit is natuurlijk vervelend en zonde van uw vakantiedagen, maar misschien is er nog een oplossing voor. Wilt u weten hoe dit geregeld is? Lees dan snel verder!

Ziek tijdens vakantie
Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, dient dit direct te melden bij zijn werkgever. Een werkgever mag namelijk geen vakantiedagen inhouden in de periode waarin een werknemer ziek is. Zodra de ziekmelding is gemeld, zal de werkgever de vakantiedagen om moeten zetten in ziektedagen. Dit betekent dus dat de werknemer de vakantiedagen nog op een ander moment kan inzetten. Dit is anders indien een werknemer ermee instemt om zijn verlofdagen op te nemen tijdens zijn ziekte.

Ziek voor een lange periode
In de meeste gevallen moet de werkgever het loon voor de zieke werknemer doorbetalen. De doorbetaling gebeurt voor een periode van maximaal twee jaar. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt binnen een periode van twee jaar, stopt ook de doorbetaling van de zieke werknemer. De termijn van twee jaar gaat in vanaf het moment van de ziekmelding. Als er tussen twee ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als één ziekteperiode. Dit is van belang om te bepalen wanneer de doorbetalingsperiode van twee jaar ten einde loopt.

Overgebleven vakantiedagen na einde arbeidsovereenkomst
Indien een werknemer nog ongebruikte vakantiedagen heeft en zijn arbeidsovereenkomst tot een eind komt, heeft de werknemer recht op uitbetaling van de overgebleven vakantiedagen. Dit is in de wet geregeld. Hierbij wordt een vakantiedag gezien als een werkdag. Afspraken hierover kunnen zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst of in de CAO.

Indien een werkgever de overgebleven vakantiedagen na het einde van de arbeidsovereenkomst niet wil uitbetalen, is het belangrijk dat werkgever en werknemer samen in gesprek gaan. Door te communiceren kunnen onderlinge misverstanden worden verhelderd. Daarnaast kan de werknemer een schriftelijk verzoek doen aan de werkgever om zijn vakantiedagen uit te betalen. Indien de werkgever niet reageert op het schriftelijk verzoek, kan de werknemer een aangetekende brief sturen naar de werkgever. Hierin maakt de werknemer duidelijk dat hij juridische stappen zal ondernemen indien de overgebleven vakantiedagen niet worden uitbetaald.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot ziekte tijdens uw vakantie, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners