Informatie digitale spreekuren

In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen de spreekuren niet meer op locatie plaatsvinden. Om u de mogelijkheid te geven uw kwestie toch nog direct en mondeling aan ons voor te leggen, organiseren wij elke dinsdagavond en donderdagavond een digitaal spreekuur op afspraak van 19:30 tot 21:00 uur.
Wij behandelen het overgrote deel van de rechtsgebieden, wij kunnen echter géén vragen beantwoorden over het strafrecht, belastingrecht en ondernemingsrecht.

Tijdens het digitale spreekuur heeft u digitaal contact met twee adviseurs. De adviseurs voeren een videogesprek met u. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een datum, tijd en een link waarmee u aan het videogesprek kunt deelnemen.

Het maken van een afspraak voor het digitale spreekuur

Als u een afspraak wilt maken voor het digitale spreekuur op afspraak, dient u een mail te sturen naar advies@rechtswinkeleindhoven.org
Vermeld in uw mail de volgende informatie:
1. Dat u een afspraak wilt maken voor het digitale spreekuur
2. Uw voorkeursdag: dinsdag of donderdag (of geen specifieke voorkeur)
3. De volgende persoonsgegevens zijn vereist:
– Voorletter(s) en achternaam
– Nationaliteit
– Geboortedatum
– Geslacht (ter aanduiding van de correspondentie)
– Telefoonnummer
– Straat, huisnummer, postcode en plaats
4. Hoe kent u Rechtswinkel Eindhoven? (kennissen/familie, eerder bezoek, website, Facebook, Google, artikel media, anders)

Relevante stukken
Om de procedure zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om relevante stukken al als bijlage bij bovenstaande mail mee te sturen. Zo kunnen we voorkomen dat deze stukken alsnog na het digitale spreekuur bij u moeten worden opgevraagd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende stukken:
• Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, cao en eventuele correspondentie met de werkgever
• Familierecht: samenlevingsovereenkomst, echtscheidingsconvenant, omgangsregeling en alimentatieregeling
• Huurrecht: huurovereenkomst en algemene voorwaarden
• Consumentenrecht: koopovereenkomst en algemene voorwaarden
• Verzekeringsrecht: verzekeringsovereenkomst en polisvoorwaarden
• Bestuursrecht: besluit van de overheid (gemeente, provincie, ministerie) en schetsen/foto’s van de situatie

Het alternatief: juridisch advies via de mail

Indien u geen afspraak wilt en uw kwestie liever schriftelijk per mail toelicht, kunt u ook gebruik maken van de online procedure. Kijk voor meer informatie hier.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via advies@rechtswinkeleindhoven.org

Algemene voorwaarden

Zowel op de digitale spreekuren als op de online procedure zijn de algemene voorwaarden van Rechtswinkel Eindhoven van toepassing. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.rechtswinkeleindhoven.org en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners