Is het mogelijk geen verzekering af te sluiten? – door Jacqueline Keçciyan

Gemoedsbezwaarden
Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de sociale verzekeringen. De sociale verzekeringen zijn volks- en werknemersverzekeringen. In Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Iedereen die in loondienst werkt is daarnaast verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De bijdrage die u jaarlijks moet betalen voor de sociale verzekeringen noemen we premie. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever de premies in op uw loon. Sociale verzekeringen zorgen voor tijdelijk inkomen, bijvoorbeeld bij werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wat nu indien u wegens uw geloofs- of levensovertuiging geen verzekering wilt afsluiten? Hier heeft de Nederlandse wetgever iets voor bedacht! Dit leest u hieronder.

Regeling gemoedsbezwaarden
Als u vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet verzekerd wilt zijn en geen enkele verzekering afsluit, bent u ‘gemoedsbezwaard’. Als u gemoedsbezwaard bent en bijvoorbeeld toch een motorvoertuig wilt rijden, moet u een ontheffing vragen voor de verplichte WA-verzekering. U kunt dan wellicht in aanmerking komen voor de ‘regeling gemoedsbezwaarden’. Gemoedbezwaarden betalen als alternatief een bijdrage vervangende belasting. Deze belasting komt in de plaats van de premie: u hebt hiervoor wel een ontheffing nodig.

Aanvragen ontheffing bij de Sociale Verzekeringsbank
U betaalt in plaats van een premie, een bedrag aan de Belastingdienst. U moet dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing van de premieplicht aanvragen. De ontheffing geldt voor de AWBZ, zorgverzekeringswet, AOW, ANW, Ziektewet, WAO, WIA en de WW. U kunt bijvoorbeeld denken aan een ontheffing voor de zorgverzekering. Op de website van de SVB kunt u verdere informatie raadplegen over de aanvraagprocedure. U zult vervolgens van de SVB de verklaring ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ ontvangen. De SVB zal aan het CAK doorgeven per welke datum u geregistreerd staat als ‘gemoedsbezwaarde’.

Wie komen in aanmerking en wat zijn de overige voorwaarden?
De ontheffing van de premieplicht geldt slechts voor één persoon. U heeft de mogelijkheid om voor uw gezinslid de ontheffing aan te vragen, maar ook dan geldt dat de ontheffing slechts afzonderlijk voor het gezinslid geldt. Ook moeten kinderen van 18 jaar en ouder zelf een ontheffing aanvragen. Verder kunt u, als u een werkgever bent, een ontheffing voor uzelf aanvragen. U moet nog wel de helft van de premies voor uw medewerkers betalen. Als u de AOW-leeftijd heeft, krijgt u van de SVB een ‘uitkering Gemoedsbezwaarden’. Tenslotte kan namens een stichting, vereniging of vennootschap ook een ontheffing aangevraagd. Op de website van de SVB leest u hier meer over.

Let op: wanneer u de ontheffing heeft gekregen, is het niet meer mogelijk een actuele verzekering te hebben. Als u vervolgens toch een verzekering afsluit, vervalt uw ontheffing en dient u weer premies te gaan betalen.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u vragen over verzekeringen? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners