Kinderbijslag in Nederland | door Beyza Sayar

Wie in Nederland kinderen jonger dan achttien jaar in huis heeft, heeft recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is financiële steun van de overheid om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Hieronder worden de belangrijkste punten van kinderbijslag in Nederland besproken.

Wie heeft recht op kinderbijslag?
Ouders of voogden van kinderen tot achttien jaar oud hebben recht op kinderbijslag. Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft hier recht op. Dat betekent dat ook als u voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het uw eigen kinderen zijn, u in veel gevallen recht heeft op kinderbijslag. Wanneer uw kind achttien jaar wordt, stopt de kinderbijslag vanzelf. Om kinderbijslag te krijgen, moet er door de ouder of verzorger aan de volgende voorwaarden worden voldaan. De ouder of verzorger krijgt, behoudens enkele uitzonderingen, kinderbijslag indien diegene:

  • Verzekerd is bij de AKW. Iedereen die in Nederland woont, is verzekerd. Iemand die niet in Nederland woont maar hier wel werkt, kan ook verzekerd zijn;
  • Eén of meer kinderen heeft die jonger dan achttien jaar oud zijn;
  • Het kind verzorgt of onderhoudt.

Voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen waarvoor u zorgt, zijn er een aantal uitzonderingen waarbij u mogelijk geen recht heeft op kinderbijslag. Om te controleren of u kinderbijslag kunt aanvragen, heeft de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) een beslisboom op hun website geplaatst. Deze kunt u hier raadplegen.

Hoe hoog is de kinderbijslag?
Het bedrag van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind, dus niet van uw inkomen. In 2023 krijgen kinderen tot vijf jaar een geldbedrag van €269,76,- per kwartaal. Bij kinderen van zes tot elf jaar is dat € 327,56,- per kwartaal en een kind van twaalf tot zeventien jaar € 385,37,- per kwartaal. Het kan ook voorkomen dat u recht heeft op een aanvullende toeslag naast de kinderbijslag, wanneer u bijvoorbeeld een alleenstaande ouder bent of wanneer uw kind een beperking heeft.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan?
Als u in aanmerking komt voor kinderbijslag kunt u deze aanvragen bij de SVB. Dit kan vanaf het moment dat u verneemt dat u een kind krijgt. De SVB stuurt dan een aanvraagformulier naar u op. Na het invullen en indienen van de aanvraag neemt SVB binnen enkele weken contact met u op. Indien u een pleegouder bent, kunt u voor de kosten van het verzorgen van uw pleegkind ook een vergoeding krijgen. Deze vergoeding kunt u aanvragen bij de organisatie die uw pleegkind bij u heeft geplaatst.

Kinderbijslag is dus een financiële bijdrage van de staat om de opvoeding en verzorging van een kind te bekostigen. Als ouder of verzorger heeft u in ieder geval recht op kinderbijslag als uw kind jonger is dan achttien jaar en bij u in Nederland woont. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om kinderbijslag te krijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Als u denkt in aanmerking te komen voor kinderbijslag, kunt u zich wenden tot de SVB.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft over uw kinderbijslag of anderszins, schroom dan niet om langs te komen tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners