Loondoorbetaling bij (preventieve) thuisquarantaine– door Dagmar Bruining

Het coronavirus houdt Nederland al ruim een half jaar in zijn greep. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn er sinds afgelopen maart verschillende RIVM-maatregelen ingevoerd waar iedereen zich aan dient te houden. Een van die maatregelen luidt: ga in thuisquarantaine als een huisgenoot besmet is met het coronavirus. Dit geldt ook voor werknemers. De werknemer is dan zelf niet ziek, maar moet dan toch uit voorzorg thuisblijven. De vraag is of het opvolgen van de RIVM-maatregelen in genoemde situatie gevolgen heeft voor de doorbetaling van het loon.

Geen mogelijkheid om thuis te werken
Volgens de RIVM-maatregelen moet iedereen tien dagen in quarantaine indien is vastgesteld dat een huisgenoot besmet is met het coronavirus. Met betrekking tot het werk kan dit vervelend zijn, met name voor werknemers die werkzaam zijn in contactberoepen. Het overgrote deel werknemers kan op het moment thuiswerken. In dat geval is thuisquarantaine geen probleem. Juist voor beroepsgroepen waar thuiswerken niet mogelijk is, kan de quarantaine wel lastige situaties opleveren. Er wordt dan namelijk niet gewerkt door de werknemer, maar heeft deze werknemer dan wel recht op doorbetaling van het loon? Het antwoord is ja. Onlangs heeft de rechter namelijk geoordeeld dat het niet werken in bovengenoemde situatie niet is toe te rekenen aan de werknemer. Om die reden moet op grond van de wet het loon worden doorbetaald.

Recht op loondoorbetaling
De rechter heeft bepaald dat er bij thuisquarantaine geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. In dat geval blijven zij alleen thuis als ze zelf klachten hebben.
Indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot heeft moet de werknemer van overheidswege in quarantaine. Wanneer het niet mogelijk is om thuis te werken, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen. Hierbij gaat het om 100 procent loondoorbetaling.

Kortom, de werknemer heeft in genoemde situatie recht op loondoorbetaling.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Heeft u verdere vragen over de juridische gevolgen van de corona-maatregelen? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen organiseren wij op dit moment digitale spreekuren op de dinsdag- en donderdagavonden. Voor meer informatie over het maken van een afspraak hiervoor klik hier.
In aanvulling op de digitale spreekuren blijft het ook mogelijk om uw juridische vragen via de mail te sturen. Voor meer informatie over dit alternatief klik hier

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners