Mag ik werken naast mijn WIA-uitkering? | door Esmee van Gestel

Een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een inkomen bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt aanspraak maken op deze uitkering als u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunt werken. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA- en de WGA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken en er een kleine kans is op herstel. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Deze uitkering en kunt u krijgen als u nu of in de toekomst weer volledig of gedeeltelijk kunt werken. Voor welke uitkering de werknemer in aanmerking komt – IVA of WGA –, hangt af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Inkomsten uit arbeid tijdens een IVA-uitkering
Indien een werknemer 80% tot 100% arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een IVA-uitkering. Bij een IVA-uitkering is er geen vast bedrag vastgesteld wat je met werken mag verdienen. Alle inkomsten die de werknemer verdient, moet de werknemer doorgeven aan het UWV. Van dit bedrag wordt 70% ingehouden op de IVA-uitkering. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit stapsgewijs toegelicht.

  • Stel de werknemer ontvangt een IVA-uitkering van € 1.600,- per maand.
  • De inkomsten die de werknemer verdient met werken zijn € 400,- per maand.
  • 70% van de verdiensten wordt ingehouden op de IVA-uitkering. Rekensom: 0,7 x € 400,00 = € 280,00.
  • € 1.600,00 – € 280,00 = € 1.320,00.

Het UWV betaalt de werknemer een uitkering van € 1.320,00. Indien u hier het bedrag van € 400,- aan verdiensten bij optelt, heeft de werkgever in totaal € 1.720,- ten opzichte van € 1.600,- zonder werken. Het UWV beoogt met deze regeling te bevorderen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten toch aan het werk gaan waar mogelijk.

Inkomsten uit arbeid tijdens een WGA-uitkering
Is de werknemer minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan ontvangt de werknemer een WGA-uitkering. In dit geval mag de werknemer maximaal 65% van het laatstverdiende loon bijverdienen. Gaat de werknemer meer dan 65% van het laatstverdiende loon verdienen, dan stopt de uitkering automatisch na een jaar vanaf de datum dat de werknemer meer dan 65% is gaan verdienen. Verdient de werknemer minder dan 65% van het laatstverdiende loon, dan wordt de uitkering niet beëindigd. In dit geval wordt er per maand bekeken of de werknemer een gedeelte moet terugbetalen op de uitkering.

Inkomsten doorgeven aan het UWV
Besluit de werknemer om bij een werkgever te gaan werken naast de WIA-uitkering, dan is de werknemer te allen tijde verplicht om de inkomsten door te geven aan het UWV. Alle bijverdiensten (betaald en onbetaald) moeten namelijk worden doorgegeven aan het UWV. Indien de werknemer de bijverdiensten niet op tijd (binnen één week) doorgeeft, kan de werknemer een boete krijgen van het UWV. Het boetebedrag kan maximaal 100% zijn van het teveel betaalde bedrag aan uitkering. Daarnaast moet de werknemer het teveel ontvangen bedrag aan uitkering terugbetalen aan het UWV.

Heeft u nog verdere vragen over inkomsten uit arbeid tijdens een WIA-uitkering? Schroom niet om langs te komen tijdens het spreekuur op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur. Onze juridisch adviseurs helpen u graag verder.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners