Mag mijn werkgever mij een boete opleggen? | door Farial Rahimi

Stelt u zich voor; u heeft bepaalde regels en/of voorschriften overtreden tijdens uw werktijd. Het kan dan zo zijn dat u ervan afkomt met een waarschuwing, maar wat als uw werkgever u beboet? Mogelijk ontvangt u een e-mail of brief met het rekeningnummer van uw werkgever. U moet dan een bedrag overmaken, anders zullen er verdere consequenties volgen. Als reden geeft uw werkgever: ‘het schenden van bepaalde regels die gebruikelijk zijn in de werksfeer’. Wat zijn uw rechten ten aanzien van deze boete?

Wat is een boetebeding?
Wanneer er in uw arbeidsovereenkomst een boetebeding is opgenomen, betekent dit dat de werkgever de werknemer een geldboete kan opleggen als de werknemer de overeengekomen regels in het contract niet naleeft. Voorbeelden zijn de geheimhoudingsplicht en het niet beschadigen van werkmaterialen. Een standaard boetebeding kan ook bij CAO geregeld zijn, mits deze wel in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De werkgever neemt een boetebeding op om werknemers te motiveren de regels na te leven. Het boetebeding is een disciplinerende maatregel en is daardoor anders dan een schadevergoeding. Een werkgever kan niet zowel een boete als een schadevergoeding vorderen.

Voorwaarden boetebeding
Een boetebeding is geldig als wordt voldaan aan enkele voorwaarden die volgen uit de wet. Ten eerste dient het beding schriftelijk te zijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. De hoogte van de boete dient schriftelijk te zijn vastgesteld en ook de voorschriften die de werknemer niet mag overtreden dienen te zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ten tweede dient het bedrag dat een werknemer per week aan boeten verschuldigd is, niet meer te zijn dan het loon over een halve werkdag per week. Als u voor een halve werkdag normaliter 80 euro krijgt, dan mag uw werkgever u niet een boete opleggen die hoger is dan 80 euro per week. Ten derde dient de bestemming van de boete bepaald te zijn en mag deze op geen enkele wijze aan de werkgever zelf ten goede komen. De boete mag daardoor niet gebruikt worden voor eigen doeleinden van de werkgever, maar moet bijvoorbeeld ten goede komen aan een goed doel. Dit dient wederom opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst.

Als niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden is het boetebeding ongeldig. In sommige gevallen kan van bovenstaande punten worden afgeweken, en voor specifieke situaties kunnen afwijkende regels gelden. Twijfelt u of de boete die u heeft gekregen wel geldig is of heeft u een andere juridische vraag? Kom dan eens langs tijdens een van onze spreekuren op dinsdag- of donderdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur. Onze adviseurs helpen u graag verder!

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners