Mediaton – door Daniek Weijers

Heeft u een conflict met een andere partij? Wilt u dit graag oplossen en weet u niet hoe? Wellicht kan mediation u hierbij helpen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation helpt een onafhankelijke derde, de mediator, u zoeken naar een oplossing voor het conflict. Deze onafhankelijke derde is tevens een deskundige hulp.

Wanneer mediation?
Mediation kan zinvol zijn wanneer zowel u als de partij waarmee u een conflict heeft, bereid zijn om te onderhandelen en hier ook ruimte voor bestaat. Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, kunnen de conflicterende partijen met elkaar in gesprek gaan.

Er is niet één specifiek rechtsgebied waarbij mediation toegepast kan worden, mediation leent zich voor een breed scala aan rechtsgebieden. Mediation kan bijvoorbeeld worden toegepast in een familiegeschil, maar ook in een conflict met de overheid. De beperking van mediation zit hem in de houding van de partijen en niet in de aard van het juridisch geschil, gezien het feit dat mediation alleen mogelijk is indien beide partijen vrijwillig willen meewerken aan het vinden van een oplossing.

Voordelen van mediation
Mediation heeft veel voordelen. Ten eerste is mediation vaak een stuk minder ingrijpend dan naar de rechter stappen. Daarnaast kan mediation geld besparen, het kan namelijk goedkoper zijn om een mediator in te schakelen dan een gerechtelijke procedure te starten. Ook bespaart het tijd, aangezien mediation sneller verloopt dan een gerechtelijke procedure. Daarbij komt dat mediation bijdraagt aan het bieden van een snelle oplossing, waardoor de relatie met de conflicterende partij mogelijk behouden kan worden of het conflict kan in zijn geheel worden opgelost. Tot slot is er bij mediation geen tussenkomst van de rechter, waardoor partijen zelf de volledige regie hebben in het oplossen van het conflict.

 Mediation is niet per se een vervanging van een gerechtelijke procedure, het kan namelijk ook naast een gerechtelijke procedure worden ingezet.

Wat is het verschil tussen mediation en een advocaat?
Een advocaat staat aan één kant en verdedigt de zaak van één partij. Een mediator daarentegen helpt beide partijen en zoekt naar een oplossing die voor beide partijen gunstig is. De overeenkomst tussen deze twee is dat zij beide helpen in geval van juridische problemen.

Krijgt u zelf te maken met een conflict en wilt u meer weten over mediation? Schroom dan niet om binnen te lopen tijdens een van onze inloopuren bij Rechtswinkel Eindhoven.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners