Mijn werkgever is failliet verklaard, wat zijn mijn rechten? | door Sahar Ismail

Wanneer de werkgever in faillissement de kosten niet meer kan betalen, heet dit betalingsonmacht. Voor de werknemer betekent dit dat hij geen loon meer krijgt en hoogstwaarschijnlijk zijn baan zal verliezen. In dit artikel wordt meer informatie gegeven over de werknemer die werkzaam is bij een failliet verklaarde werkgever.

De curator
Wanneer de werkgever failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator handelt het faillissement af en neemt de rol van de werkgever over. De curator heeft dan de bevoegdheid om alle arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Hij kan ook de arbeidsovereenkomst opzeggen wanneer de werknemer voor langere tijd ziek is.

Als de curator besluit de arbeidsovereenkomst op te zeggen, geldt een opzegtermijn van maximaal zes weken. Dat betekent dat het dienstverband van de werknemer maximaal zes weken doorloopt nadat het contract is opgezegd. De curator bepaalt of er in deze periode gewerkt moet worden. Tijdens deze periode heeft de werknemer recht op loon. U hoeft dus niet te stoppen met werken en u hoeft zich ook niet ziek te melden (tenzij u natuurlijk daadwerkelijk ziek bent).

De curator kijkt daarnaast altijd of er een mogelijkheid is voor het bedrijf om een doorstart te maken. Dit betekent dat de rechter het huidige bedrijf failliet verklaart en het bedrijf doorgaat onder een nieuwe naam als een ‘nieuw bedrijf’. Het kan dus zijn dat de werknemer zijn baan behoudt, alleen is het dan onder een andere naam en/of functienaam. Als de werknemer dit aanbod weigert, is het mogelijk dat zijn recht op een WW-uitkering komt te vervallen.

Uitkeringen UWV
Wanneer de werkgever het loon van de werknemer niet meer kan betalen, kan de werknemer zich melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: “UWV”). Als de reden van het ontslag faillissement of uitstel van betaling is, dan kan de werknemer een faillissementsuitkering krijgen. Deze uitkering moet de werknemer zelf aanvragen bij het UWV.

Het UWV betaalt dan:

  • Het nog niet ontvangen loon van maximaal 13 weken tot uw ontslag;
  • Het loon vanaf uw ontslag tot het einde van de opzegtermijn, maximaal zes weken; en
  • Het vakantiegeld, de openstaande vakantiedagen en de pensioenpremies over de laatste twaalf maanden tot het ontslag.

De werknemer ontvangt van de curator een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waarin hij meer informatie krijgt over welke uitkeringen hij kan aanvragen en op welke manier hij dit kan doen.

Wanneer de faillissementsuitkering verlopen is en de werknemer nog steeds geen andere baan heeft gevonden, kan deze een WW-uitkering aanvragen. De WW-uitkering moet binnen één week na het einde van de opzegtermijn bij de failliete werkgever aangevraagd worden.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft met betrekking tot de rechten van een werknemer bij een failliete werkgever, dan helpen wij u graag. Iedere dinsdag- en donderdagavond kunt u tussen 19:30 uur en 20:45 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons spreekuur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners