Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Het bestemmingsplan: Is afwijken mogelijk? | door Thijs Gielen

Stel: u wilt graag een extra huis voor uw zoon of dochter bouwen in uw (grote) achtertuin. Een goede oplossing voor de woningnood toch? Helaas is dit niet altijd toegestaan. Het bouwen van een tweede woonhuis op een perceel kan namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan van uw gemeente. In een bestemmingsplan staat wat […]

Mijn werkgever is failliet verklaard, wat zijn mijn rechten? | door Sahar Ismail

Wanneer de werkgever in faillissement de kosten niet meer kan betalen, heet dit betalingsonmacht. Voor de werknemer betekent dit dat hij geen loon meer krijgt en hoogstwaarschijnlijk zijn baan zal verliezen. In dit artikel wordt meer informatie gegeven over de werknemer die werkzaam is bij een failliet verklaarde werkgever. De curator Wanneer de werkgever failliet […]

Roddelen op de werkvloer: is dit een reden voor ontslag? | door Julia Leeters

Op de werkvloer komt het vaak voor dat collega’s onderling niet goed met elkaar overweg kunnen. Wanneer de spanningen een hoogtepunt bereiken, kan een impulsieve negatieve opmerking over de ander snel gemaakt worden. Dergelijke uitlatingen kunnen als onaangenaam worden ervaren door andere werknemers, die deze kwestie mogelijk rapporteren aan de werkgever. Vervolgens is het mogelijk […]

De vaststellingsovereenkomst: Is een handtekening noodzakelijk? | door Frederique Donders

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is voor zowel werkgevers als werknemers een veelgebruikte methode om een dienstverband te beëindigen. Het zorgt voor duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Er bestaat echter een wijdverspreid misverstand dat deze overeenkomst alleen rechtsgeldig zou zijn als beide partijen hun handtekening eronder zetten. Is een handtekening van beide partijen altijd […]

Ik ben ziek geworden tijdens mijn vakantie, wat nu? | door Rapina Pararajasingam

Stel, u heeft uw vakantiedagen opgenomen maar u wordt ziek tijdens uw vakantie. Dit is natuurlijk vervelend en zonde van uw vakantiedagen, maar misschien is er nog een oplossing voor. Wilt u weten hoe dit geregeld is? Lees dan snel verder! Ziek tijdens vakantie Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, dient dit direct […]

De gevolgen van een vaststellingsovereenkomst voor het verkrijgen van een WW-uitkering | door Esmee van Gestel

Een werkgever kan het ontslag van een werknemer met wederzijds goedvinden regelen via een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij en specificeert de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een werkgever om het dienstverband van een werknemer te beëindigen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of een reorganisatie. Als de werkgever en […]

Schadevergoeding bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming | door Tolgahan Degirmenci

Wanneer twee partijen een overeenkomst met elkaar aangaan, wordt er van elkaar verwacht dat ze zich zullen houden aan de afspraken uit de overeenkomst. Helaas komt het soms voor dat een van de partijen zich niet houdt aan deze afspraken. In dergelijke gevallen kan het zo zijn dat de benadeelde partij het recht heeft om […]

Het naar Nederland laten komen van een partner vanuit een niet-EU lidstaat | door Beyza Sayar

Stel u heeft een partner die in Servië woont en u wil hem of haar naar Nederland halen. Wat moet u dan allemaal doen? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen. De voorwaarden Allereerst moet er sprake zijn van een duurzame […]

Wat houdt het gerechtvaardigd vertrouwen in? | door Melisa Basaran

Een gloednieuwe laptop voor maar tien euro? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is dit ook zo? Wat kunt u doen als u een laptop voor tien euro heeft gekocht en de verkoper aangeeft dat deze prijs niet klopt omdat hij een typefout heeft gemaakt? In dit artikel zal deze situatie […]

Wanneer mag een consument de koopovereenkomst ontbinden? | door Debby van Meel

Het is mogelijk dat u als consument een product koopt dat kapot is of na een korte periode kapot gaat. Als consument wordt u in dat geval extra beschermd door de wetgever. In dit artikel zal nader worden ingegaan op deze consumentenbescherming. Wat betekent conformiteit? De verkoper moet ervoor zorgen dat het product dat hij […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners