Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Wat te doen als een defect product schade heeft veroorzaakt? | door Eline Maring

Wanneer u een product met gebreken heeft gekocht en dit schade heeft veroorzaakt aan uzelf of aan uw eigendommen, heeft u het recht om die schade te verhalen op de producent. Dit proces omvat echter specifieke regels die in de wet zijn vastgelegd en soms verwarrend kunnen zijn. In dit artikel leg ik u deze […]

Zwangerschap en werk | door Bouke van Brussel

Voor een vrouw in een fysiek veeleisende baan kan een zwangerschap grote gevolgen hebben. Ontdek wat u moet weten over zwangerschap en het verrichten van zwaar werk in dit artikel! Arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap De werkgever is verplicht om de belasting van de werkzaamheden van een zwangere vrouw zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering […]

Min-uren bij einde dienstverband: Wat gebeurt er met openstaande uren? | door Eline Maring

Het komt regelmatig voor dat werknemers een contract hebben voor bijvoorbeeld 32 uur per week, maar in de praktijk slechts 24 uur werken, waardoor ze wekelijks 8 uur aan min-uren opbouwen. Verschillende factoren kunnen hieraan ten grondslag liggen. Gedurende het opbouwen van deze min-uren ontvangt de werknemer in principe zijn volledige salaris. Vaak wordt verwacht […]

De uitleg van bepalingen in een overeenkomst | door Annabel Roos

De uitleg van een bepaling in overeenkomst is een veel voorkomende discussie tussen de contractspartijen. In het Haviltex-arrest uit 1981 is bepaald dat het bij de uitleg van overeenkomsten aankomt op ‘de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien […]

Het bestemmingsplan: Is afwijken mogelijk? | door Thijs Gielen

Stel: u wilt graag een extra huis voor uw zoon of dochter bouwen in uw (grote) achtertuin. Een goede oplossing voor de woningnood toch? Helaas is dit niet altijd toegestaan. Het bouwen van een tweede woonhuis op een perceel kan namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan van uw gemeente. In een bestemmingsplan staat wat […]

Mijn werkgever is failliet verklaard, wat zijn mijn rechten? | door Sahar Ismail

Wanneer de werkgever in faillissement de kosten niet meer kan betalen, heet dit betalingsonmacht. Voor de werknemer betekent dit dat hij geen loon meer krijgt en hoogstwaarschijnlijk zijn baan zal verliezen. In dit artikel wordt meer informatie gegeven over de werknemer die werkzaam is bij een failliet verklaarde werkgever. De curator Wanneer de werkgever failliet […]

Roddelen op de werkvloer: is dit een reden voor ontslag? | door Julia Leeters

Op de werkvloer komt het vaak voor dat collega’s onderling niet goed met elkaar overweg kunnen. Wanneer de spanningen een hoogtepunt bereiken, kan een impulsieve negatieve opmerking over de ander snel gemaakt worden. Dergelijke uitlatingen kunnen als onaangenaam worden ervaren door andere werknemers, die deze kwestie mogelijk rapporteren aan de werkgever. Vervolgens is het mogelijk […]

De vaststellingsovereenkomst: Is een handtekening noodzakelijk? | door Frederique Donders

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is voor zowel werkgevers als werknemers een veelgebruikte methode om een dienstverband te beëindigen. Het zorgt voor duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen. Er bestaat echter een wijdverspreid misverstand dat deze overeenkomst alleen rechtsgeldig zou zijn als beide partijen hun handtekening eronder zetten. Is een handtekening van beide partijen altijd […]

Ik ben ziek geworden tijdens mijn vakantie, wat nu? | door Rapina Pararajasingam

Stel, u heeft uw vakantiedagen opgenomen maar u wordt ziek tijdens uw vakantie. Dit is natuurlijk vervelend en zonde van uw vakantiedagen, maar misschien is er nog een oplossing voor. Wilt u weten hoe dit geregeld is? Lees dan snel verder! Ziek tijdens vakantie Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, dient dit direct […]

De gevolgen van een vaststellingsovereenkomst voor het verkrijgen van een WW-uitkering | door Esmee van Gestel

Een werkgever kan het ontslag van een werknemer met wederzijds goedvinden regelen via een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij en specificeert de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een werkgever om het dienstverband van een werknemer te beëindigen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of een reorganisatie. Als de werkgever en […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners