Nieuwsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Rechtswinkel Eindhoven.

Verborgen gebreken in een koopwoning | door Julia Leeters

De koop van uw nieuwe woning is eindelijk rond, maar u komt na de koop tot de ontdekking dat het een gebrek heeft. Dit gebrek was niet zichtbaar op het moment dat u de woning kocht. Denk bijvoorbeeld aan een probleem met de fundering of een lekkage die niet zichtbaar was tijdens de bezichtigingen. Het […]

Rechten van een huurder bij renovatie | door Frederique Donders

Renovatie van huurwoningen kan voor huurders een belangrijke verbetering betekenen in hun woonsituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbel glas, het isoleren van de woning of het vervangen van verouderde installaties. Renovatie kan echter ook leiden tot ongemak en onzekerheid voor huurders. Het is daarom belangrijk dat huurders op de hoogte zijn van […]

Kinderbijslag in Nederland | door Beyza Sayar

Wie in Nederland kinderen jonger dan achttien jaar in huis heeft, heeft recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is financiële steun van de overheid om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud. Hieronder worden de belangrijkste punten van kinderbijslag in Nederland besproken. Wie heeft recht op kinderbijslag? Ouders of voogden van kinderen tot achttien jaar […]

Mag ik werken naast mijn WIA-uitkering? | door Esmee van Gestel

Een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is een inkomen bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt aanspraak maken op deze uitkering als u na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunt werken. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA- en de WGA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering kunt u krijgen […]

Een rechtsverhouding aangaan: alles over handelings(on)bekwaamheid | door Nour-Eddine Chamlal

In beginsel is een minderjarige, iemand jonger dan 18 jaar, handelingsonbekwaam. Iemand van 18 jaar of ouder daarentegen is meerderjarig en in beginsel volgens de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat deze persoon zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Een rechtshandeling is een feitelijke handeling die een natuurlijk persoon, zoals jij en […]

Ontbinding voorlopige koopovereenkomst van een onroerende zaak | door Debby van Meel

Een voorlopige koopovereenkomst is een contract dat gesloten wordt voor de aankoop van een onroerende zaak, zoals een stuk grond of een woning. Het contract wordt getekend voorafgaand aan de overdracht bij de notaris. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen wettelijke bedenktijd om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden zonder opgaaf […]

Veertien dagen retourrecht! Maar niet altijd… | door Floraine Kees

In Nederland hebben consumenten die een product of dienst online hebben gekocht het recht om deze binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren. We noemen dit het retourrecht. Het doel van het retourrecht is om consumenten te beschermen tegen het kopen van producten die niet aan hun verwachtingen voldoen en om ervoor te zorgen dat […]

Non-actiefstelling door uw werkgever | door Rapina Pararajasingam

Een werkgever kan een werknemer op non-actief zetten, maar niet iedere werknemer zit hierop te wachten. Wilt u weten wat u kunt doen tegen een non-actief stelling (schorsing)? Lees dan snel verder! Indien een werknemer op non-actief wordt gezet, betekent dit dat een werknemer voor een bepaalde periode niet mag komen werken. Er is echter […]

Mag mijn werkgever mij een boete opleggen? | door Farial Rahimi

Stelt u zich voor; u heeft bepaalde regels en/of voorschriften overtreden tijdens uw werktijd. Het kan dan zo zijn dat u ervan afkomt met een waarschuwing, maar wat als uw werkgever u beboet? Mogelijk ontvangt u een e-mail of brief met het rekeningnummer van uw werkgever. U moet dan een bedrag overmaken, anders zullen er […]

Een procedure bij de civiele rechter | door Sterre van de Biesebos

Wanneer twee partijen een conflict niet zelfstandig kunnen oplossen, kunnen zij er individueel of gezamenlijk voor kiezen een procedure te starten bij de civiele rechter. Civiel recht gaat over conflicten tussen twee private partijen, zoals burger-burger, burger-bedrijf of bedrijf-bedrijf. Het civiele recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Onder het civiele recht vallen onder […]

  • Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Onze subsidieverleners