Non-actiefstelling door uw werkgever | door Rapina Pararajasingam

Een werkgever kan een werknemer op non-actief zetten, maar niet iedere werknemer zit hierop te wachten. Wilt u weten wat u kunt doen tegen een non-actief stelling (schorsing)? Lees dan snel verder!

Indien een werknemer op non-actief wordt gezet, betekent dit dat een werknemer voor een bepaalde periode niet mag komen werken. Er is echter nog wel sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon. De duur van een non-actiefstelling staat niet vast, maar wordt soms wel opgenomen in de cao.

Redenen voor non-actiefstelling
Een werkgever kan een werknemer op non-actief zetten indien hij hiervoor een gegronde reden heeft. Redenen voor non-actiefstelling kunnen zijn een verstoring van de arbeidsrelatie, boventalligheid door reorganisatie, onderzoek naar het gedrag van de werknemer, et cetera. De non-actiefstelling dient samen met de reden van non-actiefstelling door de werkgever schriftelijk te worden medegedeeld aan de werknemer.

Niet eens met de non-actiefstelling
Het is mogelijk dat een werknemer voor zijn gevoel onterecht op non-actief is gesteld. De werknemer kan een bezwaar indienen wanneer hij het niet eens is met de non-actiefstelling. Het bezwaar wordt schriftelijk naar de werkgever verstuurd. In dit bezwaar vertelt de werknemer dat hij het niet eens is met de non-actiefstelling en dat hij ervoor open staat om weer te werken. Ook is het belangrijk om in het bezwaar te verzoeken om doorbetaling van het loon in de tijd dat de werknemer op non-actief staat.

Verdere stappen
Het kan natuurlijk zijn dat de werkgever geen gehoor geeft aan het bezwaar. In dat geval kan de werknemer een procedure starten bij de kantonrechter. Door naar de kantonrechter te gaan, wordt er een oordeel gegeven over de non-actiefstelling. Een alternatief voor een procedure bij de kantonrechter is mediation. Mediation isĀ een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de werknemer samen met de werkgever werkt aan een oplossing met behulp van een deskundige. Mediation kan vaak als minder ingrijpend worden ervaren dan de stap naar de kantonrechter. Ook duurt de procedure vaak minder lang en liggen de kosten bij mediaton lager dan bij een gerechtelijke procedure.

Heeft u zelf ook te maken met een non-actiefstelling? Kom dan gerust langs bij Rechtswinkel Eindhoven! U bent van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdag- of donderdagavond van 19:30 tot 20:45 uur.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners