Non-conformiteitsbeginsel – door Nina Olivari

Als u een product koopt, verwacht u natuurlijk dat dit een goed werkend product is. Wanneer dit niet het geval is en het product niet aan de koopovereenkomst voldoet en het product daarmee niet voldoet aan de verwachtingen die u daar redelijkerwijs van mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit.

Non-conformiteit

Men mag zogenoemd een deugdelijk product verwachten. Wat dit precies inhoudt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In beginsel geldt dat u mag verwachten dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Het is hierbij belangrijk dat de verkoper van een product geen onjuiste verwachtingen wekt. Met betrekking tot deze verwachtingen kunnen afspraken en informatie vastgelegd worden in de koopovereenkomst.

Beroep op non-conformiteitsbeginsel

Het non-conformiteitsbeginsel biedt bescherming aan consumenten. Een verkoper kan de non-conformiteitsregeling dan ook niet uitsluiten richting consumenten. Als consument kunt u dus altijd een beroep doen op het non-conformiteitsbeginsel. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van non-conformiteit, is het uw recht om van de verkoper te verlangen dat hij het gebrek herstelt of het product vervangt. Dit dient kosteloos te gebeuren en binnen een redelijke termijn. Wat een redelijke termijn is, hangt tevens af van de omstandigheden van het geval.

Tijdig melden

Bij non-conformiteit is het belangrijk dat u tijdig het gebrek aankaart. Wanneer het gebrek niet tijdig gemeld wordt, kunt u het recht om een beroep te doen op het non-conformiteitsbeginsel namelijk verliezen. Mocht u dus een product hebben gekocht dat gebreken laat zien, dan is het verstandig om direct contact op te nemen met de verkoper en u te beroepen op het non-conformiteitsbeginsel.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19

Heeft u vragen over de verhuiskostenvergoeding? Onze adviseurs helpen u graag verder.
In verband met de corona-maatregelen kunt u onze spreekuren alleen op afspraak bezoeken. Klik hier om een afspraak te maken.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners