Op vakantie gaan terwijl je in de Ziektewet zit | door Esther Welten

Wanneer een werknemer in de Ziektewet zit, mag hij nog steeds vakantiedagen opnemen, mits dit wordt goedgekeurd door de werkgever. Hij krijgt dan tijdens zijn vakantie loon doorbetaald. Een werkgever kan de aanvraag van de vakantie weigeren, als hij van oordeel is dat de vakantie niet bevorderlijk is voor het herstel van de zieke werknemer. Met behulp van een bedrijfsarts kan er beoordeeld worden of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, dan kan de werkgever de vakantieaanvraag accepteren. In het geval dat er geen medische belemmeringen zijn en er tevens geen zwaarwegend bedrijfsbelang is, dan kan de werkgever de vakantie niet weigeren.

Regels op vakantie gaan
Een werknemer die een UWV-uitkering ontvangt, mag tijdens zijn ziekte op vakantie gaan in Nederland. Het verblijfsadres moet wel worden gemeld aan het UWV binnen uiterlijk 48 uur. Wanneer u naar het buitenland wilt gaan, is de regel dat het vakantieadres minstens twee weken van tevoren moet worden doorgegeven aan het UWV.

Als u als werknemer op vakantie gaat tijdens ziekte zonder vakantiedagen op te nemen, mag uw werkgever zonder toestemming vakantiedagen in mindering brengen. Het moet dan gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijk is voorgeschreven dat een werknemer recht heeft op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij per week werkt. De meeste werknemers hebben meer vakantiedagen dan het wettelijk aantal voorgeschreven vakantiedagen. Deze extra dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Ziek worden tijdens je vakantie
In de situatie waarin de werknemer ziek wordt op vakantie, kunnen onder sommige omstandigheden de vakantiedagen worden aangemerkt als ziektedagen. Het is dan noodzakelijk dat er een arts wordt bezocht, die een officiƫle doktersverklaring kan geven. Deze verklaring wordt naar de werkgever gestuurd, waarna de bedrijfsarts kan vaststellen of de ziekmelding tijdens de vakantie terecht is.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst of cao kan worden vastgesteld dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen. Er kan een verschil worden gemaakt tussen gedeeltelijke en volledig zieke werknemers. Ook als een werknemer slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt zijn loon tijdens zijn vakantie volledig doorbetaald. In het geval dat een werknemer voorafgaand aan zijn vakantie slechts in staat was om bijvoorbeeld vier uur per dag passende arbeid te verrichten, zal hij alsnog volledige vakantiedagen moeten opnemen.

Rechtswinkel Eindhoven
Heeft u nog vragen met betrekking tot uw rechten terwijl u op vakantie gaat tijdens ziekte of wanneer u werknemers heeft die tijdens ziekte op vakantie willen? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners